fot. D. Jaworska, P. Glanert

Ks. Wiesław Szlachetka biskupem pomocniczym gdańskim

W archikatedrze w Gdańsku-Oliwie odbyły się święcenia biskupie ks. Wiesława Szlachetki. 21 grudnia ub. r. Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Vageata. Głównym konsekratorem był nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore, a współkonsekratorami: ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański oraz ks. abp Henryk Muszyński, Prymas Polski (senior). Uroczystości transmitowały Radio Maryja i TV Trwam.

Mszy św. konsekracyjnej przewodniczył ks. abp Celestino Milgliore, który na początku uroczystości odczytał treść Bulli papieskiej potwierdzającej nominację:

„Ponieważ Ty umiłowany synu starannie wypełniałeś różne zadania, zarówno parafialne jak i w seminarium, wykazując zalety umysłu i serca oraz znajomość miejscowych spraw kościelnych – pod każdym względem wydajesz się godnym sprawowania tego urzędu. Zatem my, po wysłuchaniu opinii Kongregacji ds. Biskupów, pełni naszej władzy apostolskiej, ustanawiamy Ciebie gdańskim biskupem pomocniczym oraz mianujemy Cię biskupem tytularnym Vageata ze wszystkimi prawami i obowiązkami związanymi z biskupią godnością i zadaniami stosownie do przepisów prawa”. 

Ks. bp Wiesław Szlachetka zapewnił, że będzie wiernie i pokornie wykonywać posługę biskupa w jedności z Papieżem.

– Zdaję sobie sprawę, że udział w pełni Chrystusowego Kapłaństwa nie jest tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla zbawiennego pożytku całego Ludu Bożego. Przyrzekam strzec depozytu wiary Kościoła oraz wiernie i pokornie wykonywać posługę biskupa w jedności z Ojcem Świętym – powiedział ks. bp Wiesław Szlachetka.

W homilii ks. abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdańskiej, powiedział że biskup nominat swoim życiem uwiarygodnia swoją wiarę w Chrystusa, a od dziś jako Jego obraz będzie towarzyszył każdemu z nas.

– Swym kapłańskim życiem potwierdzałeś, uwiarygadniałeś, słowa św. Pawła Apostoła z drugiego Listu do Tymoteusza: „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tm 1,12). Powtarzasz i potwierdzasz te słowa i dziś, w dniu swej konsekracji biskupiej, kiedy wobec Ciebie – do tej pory pasterza parafialnej wspólnoty – ukazał się łaska „naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa”. Od dziś jako biskup Świętego Powszechnego Katolickiego Kościoła i prawowity Następca Apostołów, „Postępując jak ojciec, brat i przyjaciel każdego człowieka, będziesz towarzyszył każdemu jako żywy obraz Chrystusa, naszej nadziei, w której spełniają się wszystkie obietnice Boże i zaspokojone zostają wszystkie oczekiwania stworzenia” – powiedział ks. abp Sławoj Leszek Głódź.

Dodał, że na jego posługę czeka cała wspólnota archidiecezjalna.

– Będziesz służył naszej Archidiecezji, jako jej biskup pomocniczy, jako przewodnik po drogach wiary, sługa jedności naszej wspólnoty diecezjalnej, którą my, biskupi, mamy prowadzić drogami zbawienia. Czeka na twoją posługę biskupią wspólnota archidiecezjalna. W centrum Twej posługi będzie Eucharystia, w której szczególnie wyraża się biskupi urząd szafarza łaski najwyższego kapłaństwa. Głoszenie Słowa Bożego, troska o depozyt wiary, szafarstwo sakramentów i odpowiedzialność za ich sprawowanie w Kościele – to najważniejsze zadania posługi biskupiej. Biskup jest szafarzem słowa i sakramentów. Jak mówi Pismo święte – od szafarza nie wymaga się niczego innego, tylko tego, aby był wierny swej posłudze. Czekają na twoją posługę kapłani, których serca dobrze znasz, bo byłeś przez lata jednym z nich. Czeka młodzież seminaryjna, której wiedzę od lat formujesz, a teraz w tobie ujrzy biskupa – sługę Ewangelii dla nadziei świata. Czekają wspólnoty parafialne, które będziesz umacniał i wskazywał właściwą drogę – dodał ks. abp Sławoj Leszek Głodź.

Zawołaniem nowego ks. biskupa są słowa („Magnificate Dominum Mecum”) – „Uwielbiajcie ze mną Pana”.

Biskup nominat Wiesław Szlachetka był od 2000 r. proboszczem nowo powstałej parafii pw. św. Polikarpa Biskupa Męczennika w Gdańsku Osowej. Wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni. Prowadził także wykłady z symboliki biblijnej w Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Ks. Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 r. w Małej Komorzy k. Tucholi. 17 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Mariana Przykuckiego w Pelplinie.  Doktorat z teologii biblijnej uzyskał w 1998 r. w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

RIRM

drukuj