fot. Tomasz Strąg

Ks. bp Śmigiel zachęca do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

O zorganizowanie w parafiach obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i podkreślenia wartości sakramentalnego małżeństwa zachęca duszpasterzy przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP ks. bp Wiesław Śmigiel.

W specjalnym liście udostępnionym PAP, ks. bp Śmigiel zachęca do głębszego przeżycia Niedzieli Świętej Rodziny (30 grudnia), przypominając w nim propozycję biskupów z 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw „o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich”.

Do tej propozycji nawiązał w specjalnym liście bp Śmigiel.

„Duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów działalności zbawczej Kościoła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom w rozwoju ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca w życiu parafii” – podkreślił przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

W imieniu Rady ds. Rodziny, ks. bp Śmigiel przypomniał, że w przeżywaniu miłości ludzie wierzący otrzymali „szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa”.

„Jako Rada ds. Rodziny KEP pragniemy zaprosić wszystkich małżonków do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny cała rodzina stanęła przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie”– napisał w liście ks. bp Śmigiel.

Zwrócił się też z prośbą do duszpasterzy, „aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa”. Dodał, że organizacja i przebieg obrzędu zależy od duszpasterzy. Jak czytamy w liście, „nie powinien on zbytnio wydłużać liturgii, a jednocześnie winien mieć radosny i uroczysty charakter”.

Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP podkreślił w liście, że „należy również unikać sytuacji, które zbytnio akcentowałyby podział na małżeństwa sakramentalne i związki niesakramentalne, gdyż ci, którzy uczestniczą w niedzielnej mszy świętej to najgorliwsza część naszych parafii. Dla małżeństw sakramentalnych niech to będzie odnowienie i umocnienie, a dla >>oddalonych<< niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i jeszcze większej tęsknoty za Bogiem, która towarzyszy każdemu człowiekowi wiary” – czytamy w liście ks. Biskupa.

„Dobro małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła. Z tego powodu duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów działalności zbawczej Kościoła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom w rozwoju ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca w życiu parafii” – dodał przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

Ks. bp Śmigiel zachęcił, aby we wszystkich parafiach w Polsce najbliższa niedziela była okazją do spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu. Podziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w duszpasterstwo rodzin w Polsce.

PAP/RIRM

drukuj