fot. twitter.com/EpiskopatNews

Ks. bp J. Mazur: Niech w Triduum Paschalnym nasze domy staną się Wieczernikiem

W Wielki Czwartek rozpocznie się Triduum Paschalne. Treścią liturgii będzie misterium Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. „Niech nasze domy staną się w tych dniach Wieczernikiem” – powiedział ks. bp Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji ks. bp Jerzy Mazur podkreślił, że czas epidemii to próba wiary i miłości.

„By wyjść zwycięsko, trzeba prosić o światło Ducha Świętego i moc Jego darów oraz wzorem misjonarzy dostosować się do istniejących warunków, wypracowując nowy sposób myślenia i działania. Domy rodzinne powinny stawać się domowymi kościołami” – podkreślił ks. bp Jerzy Mazur.

Zaapelował, aby nie narzekać, ale docenić wartość lektury Pisma Świętego, modlitwy różańcowej i „Koronki do Bożego Miłosierdzia”, którego świat dziś szczególnie potrzebuje.

„Nie tylko śledźmy transmisje liturgii w czasie Triduum Paschalnego, ale także przenieśmy ich istotną treść na grunt życia rodzinnego. Niech nasze domy staną się Wieczernikiem. Celebrowany tego dnia w świątyniach obrzęd umycia nóg jest zaproszeniem do służby tym, którzy są obok nas” – powiedział ks. bp Mazur.

„W Wielki Piątek nie będzie można fizycznie uczestniczyć w liturgii Męki Pańskiej, ale możemy stawać w domu przed krzyż i adorować go” – zwrócił uwagę ksiądz biskup.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji zachęcał, aby myśleć nie tylko o śmierci i zagrożeniach, ale skoncentrować się na zbawieniu, które jest celem życia chrześcijanina.

„Ważna jest troska o życia w stanie łaski uświęcającej, dlatego korzystajmy ze spowiedzi, jeśli jest możliwość” – powiedział ksiądz biskup.

Przewodniczący Komisji KEP ds. Misji podkreślił, że epidemia zmusza, aby szukać właściwych rozwiązania.

„W wielu krajach afrykańskich w niedzielę wspólnoty gromadzą się na nabożeństwie słowa, któremu przewodniczy katechista. On przygotowuje ludzi do przyjęcia sakramentów. Chóry same przygotowują śpiewy na liturgię – tak więc wspólnota Kościoła tętni życiem dzięki ludziom świeckim” – zauważył ks. bp Mazur.

Odnosząc się do kwestii przenoszenia wydarzeń religijnych na inny termin, wspomniał o Ghanie, gdzie uroczystość Bożego Ciała ze względu na przypadającą w czerwcu porę deszczową jest przeniesiona na październik.

„Patrząc na Wschód, kiedy kościoły były pozamykane i brakowało kapłanów, ludzie nie przestali wierzyć, ale szukali sposób umacniania się w wierze. Różaniec stał się katechizmem czasów łagrów i prześladowań” – powiedział ks. bp Mazur.

Nawiązując do papieskiej adhortacji „Querida Amazonia”, ks. bp Jerzy Mazur podkreślił, że „tylko wspólne zaangażowanie duchownych i świeckich w otwartości na Ducha Świętego pomoże przeprowadzić Kościół przez niełatwe czasy. Jak mówi papież Franciszek, +Nadszedł wasz czas. Nieście Dobrą Nowinę poprzez swój styl życia, gdziekolwiek się znajdujecie i jakikolwiek wykonujecie zawód” – powiedział ks. bp Mazur.

PAP

drukuj