Konferencja Episkopatu Hiszpanii wybrała nowego przewodniczącego

W Madrycie  trwa wiosenna sesja plenarna Konferencji Episkopatu Hiszpanii. Biskupi wybrali dzisiaj, m.in. jej nowego przewodniczącego na najbliższe trzy lata.

Otwierając obrady ks. kard. Antonio María Rouco Varela, dotychczasowy przewodniczący, przypomniał historię Konferencji Episkopatu Hiszpanii i jej najważniejsze osiągnięcia.

Powstała ona 50 lat temu – 30 kwietnia 1965 r. – i odegrała znaczącą rolę szczególnie w okresie posoborowym oraz podczas tzw. „tranzycji”  czyli przejścia kraju do demokracji po śmierci gen. Franco. W szybko zmieniającym się społeczeństwie i postępującej sekularyzacji biskupi stale przypominali o wartości życia, małżeństwa i rodziny oraz stanowczo sprzeciwiali się terrozmowi i śmierci, jaką siała ETA. Upominali się też o miejsce katolików w życiu publicznym.

Ks. kard. Rouco Varela podkreślił też znaczenie papieskich wizyt, szczególnie Jana Pawła II w 1982 r. oraz Benedykta XVI podczas ŚDM w Madrycie.

Bez wątpienia Konferencja Episkopatu Hiszpanii towarzyszyła ze szczególną uwagą życiu społecznemu i politycznemu w  naszym  kraju, co wypływało z obowiązku duszpasterskiego i było koniecznością w czasach licznych zmian i wielu problemów – powiedział ks. kard. Rouco Varela.

Wśród aktualnych problemów wymienił m. in. szybkie starzenie się społeczeństwa, kryzys rodziny i małżeństwa, materializm, kryzys ekonomiczny, „poważny problem tożsamości narodu hiszpańskiego, zagrożonego przez możliwe i niesolidarne podziały” oraz ubogi intelektualnie język polityczny przeniknięty relatywizmem i emocjami. „To wszystko tworzy sytuację kulturalną, którą spokojnie możemy uznać za pochrześcijańską”.

Zgodnie z oczekiwaniami nowym przewodniczącym Episkopatu Hiszpanii został jej dotychczasowy wiceprzewodniczący – ks. abp Ricardo Blazquez, ordynariusz diecezji Valladolid. Urodził się 13 kwietnia 1942 r. w miejscowości Villanueva del Campillo (Ávila). Po studiach na rzymskiej Gregoranie wykładał na Papieskim Uniwersytecie w Salamance, którego został wicerektorem. W 1988 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym w Santiago de Composteli. W 1992 r. został ordynariuszem diecezji Palencia, a trzy lata później Bilbao. Od 2010 r. jest ordynariuszem diecezji Valladolid. W 2005 r. został wybrany na przewodniczącego Episkopatu, a od 2008 r. jest jej wiceprzewodniczącym. Ks. abp Ricardo Blazquez jest cenionym teologiem, osobą dialogu i dyskrecji.

o. Marek Radkiewicz CSsR, Hiszpania/RIRM

drukuj