fot. episkopat.pl

Już w czerwcu IV Krajowy Kongres Misyjny!

Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce organizują IV Krajowy Kongres Misyjny. – To okazja do odnowienia zapału misyjnego oraz ożywienia modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w intencji misji – przekonuje ks. bp Jerzy Mazur.

Pod hasłem „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” w dniach od 12 do 14 czerwca odbędzie się w Warszawie IV Krajowy Kongres Misyjny. We wszystkich diecezjach i parafiach w Polsce zaplanowano modlitwę za misje w niedzielę, 14 czerwca.

– Niech nikomu nie zabraknie wyobraźni, by dotrzeć ze słowem o misjach do wszystkich. Bądźmy apostołami zaangażowania misyjnego – zachęca ks. bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

Czwarty Krajowy Kongres Misyjny związany jest z 50. rocznicą uchwalenia Dekretu o misyjnej działalności Kościoła „Ad Gentes”, 40. rocznicą ukazania się adhortacji apostolskiej „Evangelii nuntiandi” Pawła VI i 25. rocznicą encykliki Jana Pawła II „Redemptoris missio”.

– Chcemy świętować rocznice ważnych dokumentów poświęconych misjom i pomyśleć o ich przyszłości. Liczymy, że uda się jeszcze bardziej zintegrować środowiska misyjne w Polsce, ożywić animację misyjną oraz znaleźć formy owocnej współpracy i dzielenia się doświadczeniami – tak cele kongresu określa przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji.

Na kongres złożą się konferencja naukowa na UKSW w piątek 12 czerwca, a następnego dnia trzy stacje kongresowe: dziecięca na warszawskim „Torwarze”, stacja młodzieżowa przy ul. Kawęczyńskiej i stacja kongresowa dorosłych na pl. Grzybowskim. Gościem specjalnym IV Krajowego Kongresu Misyjnego będzie ks. kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Będzie on przewodniczył uroczystej Mszy św. w sobotę 13 czerwca o godz. 18.00 w kościele Wszystkich Świętych, a homilię wygłosi ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

Patronem kongresu jest św. Jan Paweł II, największy misjonarz naszych czasów. – Zawdzięczamy mu potwierdzenie aktualności misji i przypomnienie misyjnej natury Kościoła – podkreśla ks. bp Jerzy Mazur. – Nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, że czas misji dopiero się zaczyna.

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Misyjny odbył się w 1938 roku w Poznaniu z okazji 10-lecia ustanowienia struktur Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Drugi kongres miał miejsce w Częstochowie w 1992 r. i podjął refleksję nad encykliką misyjną „Redemptoris missio” Jana Pawła II z 1990 r. Trzeci Krajowy Kongres Misyjny, jaki miał miejsce na Jasnej Górze w październiku 1999 r., związany był z przygotowaniem do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.

Hymn IV Krajowego Kongresu Misyjnego:

Mariusz Kozubek, Piotr Solorz – RADUJMY SIĘ


Pobierz

Pobierz

PROGRAM Hymn IV Krajowego Kongresu Misyjnego
12 VI 2015 – Konferencja naukowa na UKSW oraz Msza św. w katedrze warszawsko – praskiej

13 VI 2015 – Dziecięca stacja kongresowa

13 VI 2015-  Młodzieżowa stacja kongresowa

13 VI 2015 – Stacja kongresowa dorosłych

14 VI 2015 – Niedziela kongresowa w archidiecezjach i diecezjach

Pobierz wszystkie programy w pdf [IV Krajowy Kongres Misyjny 2015]

KEP

drukuj