Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy

W nocy z 16 na 17 października odbędzie się XXXV Jasnogórska Noc Czuwania w intencji polskich emigrantów i ich duszpasterzy. Hasło tegorocznego spotkania brzmi: „W oparciu o Ewangelię i Eucharystię” i jest zaczerpnięte z przemówienia św. Jana Pawła II do Polaków w Chile (Santiago de Chile 4 IV 1987).

W tym roku Noc Czuwania odbędzie się w terminie 16-17 października. Z racji bezpieczeństwa epidemicznego przyjęto formę transmisji internetowej. W sanktuarium będzie obecne seminarium, nowicjat, księża i bracia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej oraz wspólnota Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla. Organizatorzy zachęcają proboszczów polonijnych parafii do organizowania czuwania we wspólnocie lokalnej.

Czuwanie rozpocznie się o godzinie 20.00 w Kaplicy Jasnogórskiej pozdrowieniem pielgrzymów, odczytaniem intencji oraz pozdrowień nadesłanych m.in. przez księży biskupów. Następnie o godzinie 20.30 nowicjat poprowadzi modlitwę różańcową. Modlitwie apelowej o godz. 21.00 będzie przewodniczył ks. dr Marek Grygiel SChr, ekonom generalny.

Następną częścią jest modlitwa prowadzona przez alumnów chrystusowców oraz siostry misjonarki. O godzinie 23.00 zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana, której będzie przewodniczył przełożony generalny ks. Krzysztof Olejnik SChr. Homilię wygłosi ks. Bogusław Burgat SChr, wikariusz generalny. Eucharystia zakończy czuwanie.

Jasnogórska Noc Czuwania jest organizowana przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Króla co roku na Jasnej Górze, w trzeci weekend października.

Więcej informacji można znaleźć [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj