fot. PAP

Ingres ks. bp. Piotrowskiego do kieleckiej Bazyliki Katedralnej

O godzinie 11.00 odbędzie się ingres ks. bp. Jana Piotrowskiego do kieleckiej Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystości rozpocznie procesja – z udziałem księży biskupów i księży kanoników – z domu biskupiego do Bazyliki Katedralnej. Następnie w progach katedry biskup nominat ucałuje krzyż i pobłogosławi wiernych. Uroczystą Eucharystię rozpocznie nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Celestino Migliore, który odczyta papieską bullę nominacyjną. Biskup otrzyma wtedy pastorał i zostanie wprowadzony na katedrę biskupią, czyli w miejsce przewodniczenia liturgii i głoszenia Słowa Bożego. Następnie przedstawiciele duchowieństwa i wierni diecezji złożą ordynariuszowi homagium – wyrazy oddania i szacunku.  Od tego momentu Mszy świętej będzie przewodniczył ks. bp Piotrowski, który także wygłosi homilię.

„Zapraszam wszystkich do kieleckiej bazyliki, zachęcam do wspólnej modlitwy” – mówił ks. bp Piotrowski podczas pierwszej po nominacji wizyty w Kielcach. Wyraził nadzieję, że data ingresu – na progu Adwentu – zainspiruje wszystkich do „wejścia w aktualną rzeczywistość Kościoła” – w czas Adwentu i duchowego przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

„To wymagająca, ale wierzę, że owocna, droga – powiedział w Radiu Dobra Nadzieja ks. Biskup Nominat. Ufam, że Kościół tarnowski i Kościół kielecki, do którego stąd idę, jest na tej drodze, która jest drogą wymagającą, ale też drogą obiecującą, taką wielką Bożą obietnicą, a gwarantem tych obietnic jest Jezus Chrystus. Proszę o modlitwę i taką ludzką solidarność, a może czasem i wyrozumiałość” – dodał.

Uroczystość będzie transmitowana na  żywo, m.in. na antenie radia eM, RDN Małopolska i TVP Kielce.

Nominację ks. bp. Jana Piotrowskiego na biskupa kieleckiego ogłosiła 11 października 2014 r. Nuncjatura Apostolska.

Ks. biskup Jan Piotrowski to wieloletni duszpasterz i misjonarz. Urodził się 5 stycznia 1953 r. w Szczurowej, która jest jednocześnie jego rodzinną parafią. Święcenia kapłańskie otrzymał w bazylice katedralnej w Tarnowie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 25 maja 1980 r.  Po święceniach kapłańskich pracował w parafiach: Przecław i Mielec – Ducha Świętego. W latach 1984-1991 pełnił posługę misyjną w Republice Konga w Afryce. Po powrocie został mianowany sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła, a w 1995 r. sekretarzem krajowym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W roku 1992 podjął studia specjalistyczne w Instytucie Katolickim w Paryżu, otrzymując tytuł licencjata z teologii. Doktorat z teologii uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1997-1999 podjął posługę duszpasterską w jednym z ubogich przedmieść Limy, stolicy Peru. W latach 2000-2010 (przez dwie kadencje) pełnił z nominacji Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, funkcję dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Pracownicy Papieskich Dzieł Misyjnych wspominają, że przez te lata był dla nich jak ojciec. – Z jednej strony starał się nas chronić, brać odpowiedzialność na siebie za naszą pracę, a z drugiej był dla nas bardzo wymagający – mówią, dodając, że każdy człowiek był dla niego ważny. Szanował wszystkich i nie robił różnic, bez względu na stanowisko, jakie ktoś zajmował. Współpracownicy podkreślają też skromność ks. biskupa. – Jako dyrektor krajowy mieszkał przecież w szalenie skromnych warunkach (mały pokoik przy biurze, potem bardzo skromna kawalerka). Żył prosto i ubogo. O tym zaświadczą także siostry Pobożne Uczennice Boskiego Mistrza, u których przez chwilę mieszkał. W tym objawiało się właśnie jego misyjne serce – dla siebie tylko to, co konieczne, a dla Kościoła i misji – wszystko – mówi Anna Sobiech z Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

Ks. bp Jan Piotrowski przez lata swej posługi był związany z misjami. Był członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (od marca 2003 r.), a także Konsultorem Komisji KEP ds. Misji (od czerwca 2001 r.) . Od 22 listopada 2009 r. pełnił urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie rozwijał dzieło misyjne, m.in. Dzieło Misyjne Dzieci. Był dziekanem dekanatu Nowy Sącz-Centrum oraz prepozytem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. 14  grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie przyjął z rąk biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża 25 stycznia 2014 r.

W diecezji tarnowskiej został mianowany wikariuszem generalnym biskupa tarnowskiego, który zlecił mu m.in.: sprawy misyjne, katechetyczne, formacji stałej kapłanów, Caritas Sacerdotalis oraz inne sprawy duszpasterskie wynikające z posługi  biskupa pomocniczego. W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję członka Komisji ds. Misji. Jego dewiza biskupia brzmi: „In Caritate Evangelium praedicare” (W miłości głosić Ewangelię).

KEP/RIRM/TV Trwam News

drukuj