III Międzynarodowy Kongres „Katolicy i Polityka – szanse i zagrożenia”


kliknij na obrazek, aby powiększyć

 

Informacje dotyczące prelegentów

 

Kardynał Zenon Grocholewski (Rzym)

polski arcybiskup katolicki, kardynał, prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego i Wielki Kanclerz Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

Ukończył studia prawnicze na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1963 w Poznaniu. Od 1966 przebywa w Rzymie, gdzie najpierw

studiował prawo kanoniczne, a od 1972 do 1999 pracował w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. 4 października 1998 objął urząd prefekta. Ponadto, pełnił funkcję

prezesa Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego.

W 1983 otrzymał święcenia biskupie, a osiem lat później został tytularnym arcybiskupem Agropoli. W listopadzie 1999 roku Jan Paweł II mianował go prefektem Kongregacji

Wychowania Katolickiego oraz Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 2001 został kardynałem.

Otrzymał doktorat honoris causa Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1998), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999), Uniwersytetu w Pasawie w Niemczech

(2001), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (2004) oraz Uniwersytetu Babes-Bolyai w Kluż-Napoka w Rumunii (2009).

Jest jednym z najlepszych współczesnych znawców prawa kanonicznego, autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów (łącznie jego bibliografia

przekracza 550 publikacji tłumaczonych na 12 języków).

Postanowieniem Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego, z dnia 9 listopada 2009 za wybitne zasługi w działalności publicznej na rzecz rozwijania współpracy między

Rzeczpospolitą Polską i Stolicą Apostolską został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2008 roku jest filistrem honoris causa Korporacji Akademickiej Magna-Polonii.

 

***********************


Prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski
Socjolog i filozof społeczny.
W latach 1976-1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1995 profesor Uniwersytetu w Bremie, a od 2001 również Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autor i współautor wielu książek m.in.: „Rozumienie ludzkiego zachowania: rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych”, „Upadek idei postępu”, „Postmodernistyczne rozterki kultury”, „Demokracja peryferii”, „Drzemka rozsądnych”, „Zmiana klimatu”, „Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?” i „Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka”.

 

 

***********************

 


Andrei Marga (Rumunia) – filozof, politolog, polityk.

Dwukrotnie wybrany rektorem Uniwersytetu Babes-Bolyai w Kluż-Napoka, w Rumunii. Pełnił funkcję Ministra Edukacji w Kongresie Demokratycznym (CDR) w rządzie Victora

Ciorbea, Radu Vasile”a , i Mugur”a Isărescu. W 2001 założył Ludową Partię Chrześcijańską (Popular Christian Party), a nieco później związał się także z Narodową Partią Liberalną

(National Liberal Party).

Jest autorem wielu publikacji z zakresu politologii, filozofii polityki oraz filozofii historii. Podejmował problem filozoficznych podstawy przemian gospodarczych (od komunizmu

do gospodarki rynkowej) oraz problem ewolucji podstawowych zasad dotyczących zjednoczenia Europy. Jego ostatnie prace dotyczą głównie zagadnień związanych z filozofią religii,

a także problemu statusu religii w dobie globalizacji. W 2005 roku, jako uznanie za wkład w rozwój nauki, otrzymał Nagrodę Herdera.

 

 

***********************


Ana Palacio (Hiszpania) – prawnik,

politolog, socjolog, była ministrem spraw zagranicznych Hiszpanii (w rządzie José María Aznar”a , a w latach 1994 – 2002 – członek Parlamentu Europejskiego.

Jako prawnik zajmuje wiele wysokich stanowisk w organach zarządzających Madrid Bar, a także European Bar. Pełniła także funkcję wiceprezesa Akademii Prawa

Europejskiego (ERA). Ponadto, była członkiem Rady Nadzorczej (Board of Trustees) oraz profesorem Europejskiej Szkoły Wyższej w Parmie. Obecnie, jest honorowym członkiem

adwokatury Anglii i Walii. Specjalizuje się w prawach rynku wewnętrznego UE. Jest pierwszą kobietą, która pełniła funkcję Ministra Spraw Zagranicznych Hiszpanii.

W Parlamencie Europejskim, przewodniczyła Komisji Prawnej i Komisji Rynku Wewnętrznego, a także Komisji Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Stała na czele debaty

dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej, a także reformy jej traktatów.

Pełni honorową funkcję współprzewodniczącego Światowego Projektu Sprawiedliwości (World Justice Project), którego celem jest wzmocnienie zasad prawa na rzecz rozwoju

społeczeństw oraz ich równości. W 2006 została vice-prezesem i głównym doradcą Banku Światowego.

 

***********************


Damien Tudehope  (Australia)

prawnik ze Stowarzyszenia Rodzin Australijskich, adwokat.

Zajmuje się problemem rozwoju inicjatyw społecznych oraz ich wpływu na kształt debaty publicznej.

Krytykuje zapłodnienie in vitro. Ponadto wystąpił w Sądzie Najwyższym Australii przeciwko zastosowaniu eutanazji w przypadku Johna Thompson”a.

W 1999 założył partię polityczną o nazwie Australian Family Alliance (Związek Rodzin Australijskich), która w niedługim czasie zgromadziła wielu zwolenników i umocniła jego

pozycję polityczną.

W 2003 przyłączył się do konserwatywnej Partii Liberalnej, aby reprezentować potrzeby rodzin australijskich.

Doskonale godzi pracę zawodową z życiem rodzinnym, ma żonę oraz dziewięcioro dzieci.

 

 

***********************

 


Peter Redpath (USA)

Od 1970 roku pracował na Wydziale Filozofii w Saint John”s University. Jest autorem 10 książek filozoficznych, kilkudziesięciu artykułów oraz recenzji naukowych. Jest

współzałożycielem Gilson Society (USA), a także The International Etienne Gilson Society. Pełnił funkcję wiceprezesa American Maritain Association. Prezes Zarządu Angelicum

Academy Home School Program, członek zarządu Rady Dyrektorów Great Books Academy, członek Rady Dyrektorów i Komitetu Wykonawczego Fundacji Edukacji Katolickiej, były

redaktor naczelny Value Inquiry Book Series (VIBS). Członek wielu towarzystw naukowych i pism filozoficznych.

Jego zainteresowania skupiają się na metafizyce, filozofii św. Tomasza z Akwinu, historii filozofii, filozofii polityki, a także na filozofii edukacji, w ramach której interesuje go

zwłaszcza problem nauczania domowego (Home Schooling).

 

***********************

 


Scott Bloch (USA) – prawnik, doradca byłego prezydenta USA George’a Busha.

Były zastępca dyrektora, a także członek Departamentu Sprawiedliwości, członek nadzwyczajny w Biurze Specjalnego Doradcy (United States Office of Special Counsel).

Stracił zajmowane przez siebie stanowiska, gdyż nie poddał się cenzurze politycznej poprawności.

 

 

 

***********************

 

 


Roberto de Mattei (Włochy) – wiceprezydent Włoskiej Narodowej Rady

Badań Naukowych, kieruje katedrą historii nowożytnej na Europejskim Uniwersytecie Rzymskim. Ponadto jest założycielem i przewodniczącym Centrum Kulturalnemu Lepanto –

stowarzyszenia katolików świeckich w obronie cywilizacji dziedzictwa chrześcijańskiego oraz redaktorem naczelnym prestiżowego włoskiego miesięcznika „Radici Christiane”. Autor

wielu książek, w tym wydanej w Polsce biografii Plinia Correi de Oliveiry, pt. Krzyżowiec XX wieku. Prof. De Mattei specjalizuje się w historii Europy XVI i XX wieku, ze szczególnym

uwzględnieniem idei religijnych i politycznych tego okresu. Jest autorem licznych publikacji, książek i artykułów naukowych przetłumaczonych na wiele języków.

 

 

***********************

 

Werner Münch (Niemcy) – polityk, były

członek Parlamentu Europejskiego, były Minister Finansów, a także premier Saksonii. Należał do Europejskiej Partii Narodowej w Parlamencie Europejskim. Od 1986 profesor w

Wyższej Szkole w Osnabrücku.

 

 

 

 

***********************

John Smeaton (Anglia) – dyrektor Stowarzyszenia na rzecz Obrony Dzieci Nienarodzonych (jest to pierwsza tego typu organizacja, powstała w 1966, jej głównym celem

jest obrona dzieci nienarodzonych oraz osób zagrożonych eutanazją), vice prezes Międzynarodowej Federacji Prawa do Życia.

Ukończył Salezjańskie Kolegium w Londynie, a następnie uzyskał dyplom z języka angielskiego i literatury na Uniwersytecie Oksfordzkim. Najpierw pracował jako nauczyciel, a

następnie pełnił funkcję dyrektora English Secondary School w Londynie.

Wraz ze swoją żoną Josephine, rozwinął program adresowany do rodziców, pt.
"Uczmy nasze dzieci na temat ludzkiej płciowości. Spotkanie i wyzwanie" ("Teaching our

children about human sexuality: Meeting the Challenge”). Polegał on na serii spotkań, którym przewodniczyli zarówno katoliccy lekarze, jak i świeccy eksperci. W celu udoskonalenia

swojego programu współpracował z Papieską Radą ds. Rodziny. Ponadto, jest autorem czasopisma promującego postawę „pro-life”.

 

***********************

Alfredo Marcos (Hiszpania) – Doktorat zrobił na Uniwersytecie w Barcelonie. Wykładał gościnnie w Cambridge, a także na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie. Jest

autorem wielu monografii z zakresu filozofii nauki, etyki środowiska naturalnego, a także arystotelesowskiej biologii. Brał udział w wielu konferencjach, m.in
w: Hiszpanii, Francji, Włoszech, Meksyku, Argentynie i Kolumbii. Obecnie wykłada
historię, filozofię nauki, filozofię biologii oraz dziennikarstwo naukowe na
Uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii, gdzie pełnił funkcję Dziekana Wydziału Filozofii.

 

 

 

***********************

Anne-Maree Quinn (Irlandia) – studiowała bioetykę w Instytucie Małżeństwa i Rodziny im. Jana Pawła II w Melbourne. Odbyła również trzyletnie studia licencjackie z

zakresu filozofii, w Instytucie Teologii i Filozofii w Milltown. Jej działalność zawodowa wiąże się z wieloma różnymi dziedzinami nauki. Pracowała jako terapeutka między innymi z

osobami dotkniętymi chorobami psychicznymi i neurologicznymi. Ponadto, angażowała się w wiele inicjatyw społecznych, wygłosiła wiele odczytów, a także napisała wiele

artykułów na temat postawy pro-life, istoty małżeństwa i rodziny w świetle nauczania Kościoła, a także dotyczących tzw. „teologii ciała”. Obecnie mieszka i pracuje w Irlandii.

 

 

 

***********************

Prof. Sergio Raúl CASTANO (Argentyna). Jest profesorem filozofii i teorii państwa na Uniwersytecie Buenos Aires. Należy do argentyńskiej Rady Narodowej Badań

Naukowych. Wykładał gościnnie na Papieskim Uniwersytecie Santiago de Chile, na uniwersytecie w Udinie (Włochy) oraz Abat Oliba w Barcelonie. Jest autorem 10 książek i ponad

90 artykułów publikowanych pracach drukowanych w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Kolumbii, Chile, Urugwaju i Argentynie.

 

 

 

***********************


Prof. Fernando Moreno Valencia (Chile) Jest dyrektorem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Gabriela Mistrala w Santiago i świeckim członkiem Zgromadzenia Matki Bożej, a

także prezesem stowarzyszenia św. Tomasza z Akwinu. Współpracował z Janem Pawłem II a także z ówczesnym kardynałem Józefem Ratzingerem, obecnym papieżem

Benedyktem XVI. Wspiera ruchy „pro-life”.

 

 

 

 

więcej informacji na
www.wsksim.edu.pl

 

 

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl