fot. PAP/EPA

II rocznica ustąpienia Benedykta XVI ze Stolicy Piotrowej  

Dokładnie dwa lata temu – 11 lutego 2013 roku Ojciec Święty Benedykt XVI podczas spotkania z księżmi kardynałami w Watykanie ogłosił swoją decyzję o ustąpieniu ze Stolicy Piotrowej. Oznajmił wówczas, że jego wiek, niewystarczające siły i stan zdrowia nie pozwalają w pełni sprawować papieskiej posługi.

Decyzja papieża Benedykta XVI była zaskoczeniem dla wszystkich. Podczas gdy media głównego nurtu komentowały ją jako wyraz słabości i poddania się, przedstawiciele Kościoła Katolickiego mówili o dojrzałości i świadomej decyzji, która świadczy o wielkiej pokorze Benedykta XVI.

Papież odbył 24 podróże zagraniczne, na terenie Włoch odbył 33 pielgrzymki, jest autorem 3 encyklik: „Deus caritas est” ( Bóg jest miłością), „Spe salvi” (W nadziei zbawieni) i „Caritas in veritate” (Miłość w prawdzie).

W chwili rezygnacji Benedykt XVI liczył 86 lat. Był 265 następcą św. Piotra.

RIRM

drukuj