Dzień Wspólnoty Dzieci Maryi

W archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędył się doroczny Dzień Wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi.

Tradycyjnie już w trzecią niedzielę września, jak co roku zresztą odbywa się dzień wspólnoty, czyli spotkanie wszystkich, którzy uczestniczyli w wakacyjnych rekolekcjach Ruchu Dzieci Maryi. Te rekolekcje organizowaliśmy w 32 turnusach, wielu ośrodkach rekolekcyjnych. Przede wszystkim są to ośrodki zlokalizowane w domach zgromadzeń zakonnych ale także przy parafiach. Jest to nie tylko podsumowanie wakacji, tych rekolekcji podziękowanie Panu Bogu, ale też podziękowanie ludziom, którzy brali udział, organizowali i podejmowali wysiłek, żeby umożliwić takie doświadczenie Pana Boga; zbliżenie młodych ludzi do Boga. A wzorem dla nas, który chcemy naśladować, odtwarzać w sobie rysy takiego ideału, który wybierają uczestnicy a jest nim Matka Boża – powiedział ks. Jan Morcinek, proboszcz parafii Świętego Szczepana w Katowicach- Bogucicach.

Ruch Dzieci Maryi powstał w diecezji katowickiej w roku 1978 jako odpowiedź na opublikowaną cztery lata wcześniej adhortację apostolską papieża Pawła VI „Marialis cultus” o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny.

Już w pierwszym roku istnienia udało się zorganizować letnie rekolekcje. Dwa lata później miały miejsce pierwsze szkolenia dla animatorów i opracowano pierwsze konspekty spotkań. Dzieci Maryi zaczęły pojawiać się w kolejnych parafiach, a także poza granicami diecezji katowickiej.

Ruch Dzieci Maryi obejmuje przede wszystkim dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Jego przesłanie ma związek z objawieniami Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu.

To forma kształtowania przede wszystkim młodzieży żeńskiej. Ta forma w naszej archidiecezji trwa już od 30 lat. Rzeczywiście jest to bardzo solidna formacja, bardzo solidna praca. Myślę, że już pokolenia dzieci, dziewcząt przeszły przez tą formację; także ta kadra prowadząca więc animatorki, moderatorki Ruchu Dzieci Maryi to jest cała armia ludzi, która przeszła przez tą formację. Polega to głównie na tym, że patrzymy na Maryje, patrzymy na Matkę Jezusa Chrystusa i próbujemy iść tą drogą, którą ona szła. A była to droga służby; „Jestem służebnicą Pańską”. To jest ten bardzo prosty przekaz, który otrzymują właśnie młodzi ludzie w tym ruchu. Wspólnota Dzieci Maryi zbierze się dziś w katedrze. Bardzo się cieszymy, że ten ruch w naszej diecezji istnieje i przynosi błogosławione owoce. W tym ruchu także się rodzą powołania do służby ewangelii. Wiele dziewcząt odkrywa tam swoje powołanie, wstępuje do zgromadzeń i poświęca swoje życie dla drugich wzorem Matki Bożej – powiedział abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

RIRM/ archidiecezja katowicka

drukuj