Dzień św. Antoniego

13 czerwca przypada dzień Patrona biskupa drohiczyńskiego Antoniego Dydycza, św. Antoniego z Padwy. Św. Antoni jest także czczony w łaskami słynącym obrazie, znajdującym się w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie.

Tego dnia o godz. 12.00 ks. bp Antoni Dydycz będzie celebrował w tej świątyni Eucharystię odpustową, po której będzie możliwość złożenie Solenizantowi imieninowych życzeń Ks. bp Antoni Dydycz urodził się 24 sierpnia 1938 roku w Serpelicach. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Lublinie, a gdy w wieku 16 lat wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, kontynuował ją w Nowym Mieście nad Pilicą, aby uwieńczyć egzaminem dojrzałości, zdanym w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. Studiował następnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jako zakonnik otrzymał imię Pacyfik.

 

Zakonne śluby wieczyste złożył w Nowym Mieście nad Pilica w 1961 roku, a w 1963 roku przyjął w Łomży święcenia kapłańskie z rąk ks. bp Czesława Falkowskiego. Studiował socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, będąc równocześnie katechetą młodzieży w Lublinie. Pracę z młodzieżą, zarówno ze szkół średnich, jak też akademicką kontynuował, będąc przez 9 lat przełożonym domu zakonnego w Białej Podlaskiej.

W 1976 roku został przełożonym Warszawskiej Prowincji Kapucynów, następnie członkiem Konsulaty Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce i jej przewodniczącym. Był członkiem komisji Episkopatu Polski do spraw świeckich, duszpasterstwa ogólnego oraz przewodniczącym Konferencji Przełożonych Franciszkańskich.

Od 1982 roku do nominacji na stolicę biskupią w Drohiczynie, przebywał w Rzymie, gdzie pełnił funkcję definitora generalnego. Do jego obowiązków należało niesienie pomocy zakonnikom przebywającym na terenie bloku państw socjalistycznych w Europie. Wielokrotnie często, w konspiracji, odwiedzał zakony i parafie na terenie byłego Związku Radzieckiego. Po upadku komunizmu zajmował się tam odbudową życia zakonnego.

Był delegatem zakonu do spraw włoskiego sanktuarium w Loreto, a także dwukrotnie – jako kapucyn i jako biskup uczestniczył w pracach Światowego Synodu Biskupów. W 1994 roku obronił doktorat na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tego roku 20 czerwca, został mianowany przez bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, po śmierci pierwszego biskupa drohiczyńskiego Władysława Jędruszuka, jego następcą .

Sakra biskupia i ingres do katedry drohiczyńskiej miały miejsce 10 lipca 1994 roku. Głównym konsekratorem był Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, a współkonsekratorami byli ks. abp Stanisław Szymecki z Białegostoku i ks. abp Francisco Gioia z Rzymu.

Jako biskup drohiczyński odnowił oblicze diecezji w i czyni to ciągle, na różnych płaszczyznach życia duchowego, społecznego i materialnego. Ma wielkie zasługi, działając także na forum ogólnopolskim oraz dla Kościoła powszechnego. Święto jego Patrona jest okazją do podziękowania Mu za to, polecając dalszą posługę wstawiennictwu św. Antoniego

drukuj