fot. wikipedia. org

Bydgoszcz: Świętowano 400-lecie charyzmatu św. Wincentego a Paulo

Uroczystą Mszą św., pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy, uczczono 400-lecie charyzmatu św. Wincentego a Paulo, który po zetknięciu się z ubóstwem duchowym i materialnym zmienił swoje życie i zajął się pomocą takim osobom.

Jubileuszowe obchody odbyły się w bazylice pw. św. Wincentego a Paulo Zgromadzenia Księży Misjonarzy, którego założycielem był święty. Jednym z koncelebransów był biskup senior diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Paweł Socha, który jest członkiem zgromadzania. Homilię wygłosił przełożony generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Sióstr Miłosierdzia ks. Tomaz Mavric.

W tym roku Kościół obchodzi 400. rocznicę charyzmatu wincentyńskiego. Obchody rozpoczęliśmy 25 stycznia pielgrzymką Serca św. Wincentego do Folleville, gdzie cztery wieki wcześniej nasz założyciel wygłosił pierwsze kazanie misyjne. W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy w wielu prowincjach (zgromadzenia) i na misjach odbywały się uroczystości, które nawiązywały do tego wydarzenia” – powiedział w homilii ks. Mavric.

Przełożony generalny zaznaczył, że msza w Bydgoszczy wpisuje się w jubileuszowe świętowanie.

W wiosce Folleville Wincenty a Paulo zdobył pierwsze z dwóch doświadczeń zmieniających całe jego życie, gdy zetknął się z duchowym ubóstwem ludności wiejskiej. Drugie doświadczenie przyszło kilka miesięcy później w mieście Chatillon, gdzie musiał zmierzyć się z ubóstwem materialnym. Te dwa doświadczenia doprowadziły Wincentego do osobistego nawrócenia. Zrozumiał, że to sam Jezus wzywa go, aby porzucił dotychczasowe życie i podjął służbę na rzecz ubogich” – mówił duchowny.

Ks. Mavric wskazał, po tych doświadczeniach Wincenty a Paulo zaczął reagować na potrzeby, które odkrywał w otaczającej go rzeczywistości i starał się pomóc w sposób całościowy ludziom znajdującym się na marginesie społeczeństwa. Zajmował się wszelkimi przejawami ubóstwa – duchowego, emocjonalnego, fizycznego i materialnego.

Małe ziarnko gorczycy zasadzone w 1617 r. dzisiaj wyrosło na wielkie drzewo, które nazywamy Rodziną Wincentyńską. Składa się ona ze stowarzyszeń świeckich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, a także z męskich i żeńskich zgromadzeń życia konsekrowanego. Liczy ona ponad 200 gałęzi i gromadzi około 2 mln osób. Rodzina Wincentyńska jest obecna w 150 krajach” – zaznaczył przełożony generalny.

Ks. Mavric powiedział też, że ma nadzieję, że jubileusz 400-lecia charyzmatu wincentyńskiego pokaże jak ważna jest posługa wobec wszystkich, którzy żyją na marginesie społeczeństwa i zachęci wielu ludzi, zwłaszcza młodych „do rezygnacji z siebie, aby pomagać braciom i siostrom doświadczonym różnymi formami ubóstwa”.

Przełożony generalny zgromadzenia zapowiedział, że w październiku na Międzynarodowym Sympozjum Rodziny Wincentyńskiej w Rzymie podjęte zostaną dwie nowe inicjatywy. Pierwszą ma być globalna inicjatywa na rzecz bezdomności, a drugą – Wicentyński Festiwal Filmowy.

Mamy nadzieję, a zachęca nas do tego Ojciec Święty w swoim przesłaniu na Pierwszy Światowy Dzień Ubogich, że te dwie inicjatywy przyczynią do jeszcze intensywniejszej ewangelizacji współczesnego świata, a zarazem pomogą nam głębiej praktykować w naszym życiu istotę ewangelii” – mówił ksiądz Mavric.

PAP/RIRM

drukuj