Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – umęczony za wiarę

W piątek wspominaliśmy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę kapelana Solidarności. To już 28 lat od jego męczeńskiej śmierci.

W Sanktuarium męczenników za wiarę XX i XXI wieku, w Bazylice św. Bartłomieja w Rzymie zostały złożone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki a także bł. Karoliny Kózkówny oraz Stanisława Marii Starowieyskiego

Bardzo wzniośle przeżywamy tę chwilę. Jest to dla nas, a szczególnie dla mnie wielki moment, wielkie szczęście, że te relikwie docierają do Kościoła, który mieści się na terenie Wiecznego Miasta. Są to relikwie I stopnia czyli pobrane podczas ekshumacji przed beatyfikacją ks. Jerzego. Te relikwie rozchodzą się po całym świecie. Uważam, że jest to punkt kulminacyjny, że te relikwie będą  w Watykanie mówi Katarzyna Soborak, notariusz w procesie beatyfikacyjnym ks. Jerzego Popiełuszki, która uczestniczyła w uroczystościach.

Główne uroczystości upamiętniające bł. ks. Jerzego Popiełuszkę w Polsce odbyły się w parafii św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Uczestniczyła w nich mama błogosławionego kapelana – Marianna Popiełuszko.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Piotr Greger, biskup pomocniczy diecezji Bielsko-Żywieckiej. Życie i śmierć księdza Jerzego jest katechezą i żywym świadectwem wiary, które wciąż pozostają aktualne –powiedział ks. bp.

Przykład życia błogosławionego kapłana męczennika uczy nas elementarnych wartości, bez których życie chrześcijańskie jest nie do pomyślenia. Przede wszystkim jest to szkoła miłości bezinteresownej, dzięki której możliwe jest, aby zrealizowało się to co było mottem jego życia. Nie dać się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężać podkreśla ks. bp Piotr Greger.

Uroczystości w 28 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbywały się również w innych miastach Polski. W Nowym Sączu o godz. 18 sprawowana była Msza św. Obchody zorganizowało Duszpasterstwo Ludzi Pracy i ojcowie jezuici z parafii kolejowej.

21 października w Jaśle o godz. 18:00 Msza św. sprawowana będzie w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Tuż po Eucharystii dzieci i młodzież Państwowej Szkoły Muzycznej przedstawią koncert słownomuzyczny. Na zakończenie koncertu uczestnicy złożyli kwiaty pod tablicą ks. Jerzego Popiełuszki.

W czwartek 25 października, o godz. 11:00 uczniowie z Zespołu Szkół im. NSZZ “Solidarność” z Wąglikowic wystawią spektakl “W hołdzie Księdzu Jerzemu – młodzież solidarna”. Spektakl odbędzie się w Domu Pielgrzyma przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.

Wypowiedź ks. bp Piotra Gregera

Audio MP3
Pobierz

 

Wypowiedź Katarzyny Soboraka

Audio MP3
Pobierz

 

RIRM

* * *

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku w Okopach k. Suchowoli na ziemi białostockiej, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Był czwartym dzieckiem w rodzinie państwa Marianny i Władysława Popiełuszków. Po zdaniu matury wstąpił do warszawskiego seminarium duchownego. Po roku studiów został powołany do wojska i wcielony do jednostki kleryckiej w Bartoszycach o zaostrzonym regulaminie, której celem było niszczenie powołań. Dwa lata spędzone w wojsku bardzo nadwerężyły zdrowie alumna. Później wielokrotnie utrudniało Mu to kapłańską posługę. Święcenia subdiakońskie przyjął 12 grudnia 1971 r., a diakonem został 12 marca 1972 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja tego samego roku. Ks. Jerzy cały czas był zaangażowany w pomoc potrzebującym – zwłaszcza rodzinom wielodzietnym, ubogim, bliskim osób internowanych. Gromadził dla nich żywność i leki.

Uczestniczył w procesach aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Wspierał więźniów politycznych. W lutym 1982 r. zaczął odprawiać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca Msze Święte za Ojczyznę, które zapoczątkował w żoliborskim kościele ks. prałat Teofil Bogucki. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób przyjeżdżało na te Msze św., już nie tylko spoza parafii, ale także spoza Warszawy.  Ówczesnym władzom komunistycznym nie podobała się działalność ks. Jerzego i szacunek, jakim się cieszył wśród ludzi z całej Polski. Coraz częściej dochodziło do zdarzeń, które miały zastraszyć Kapłana i nakłonić Go do rezygnacji ze swojej posługi. Dwukrotnie włamano się do Jego mieszkania, był nieustannie śledzony, nękany, zatrzymywany przez milicję. Jednocześnie do księży biskupów docierały pisma urzędowe z zarzutami, że kazania głoszone przez ks. Jerzego “godzą w interesy PRL”. We wrześniu 1983 r. wszczęto przeciwko Niemu śledztwo w sprawie “nadużywania wolności sumienia i funkcji kapłana na szkodę PRL”. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. W grudniu 1983 roku został aresztowany, uwolniono Go po interwencji Kościoła. Groziło mu 10 lat więzienia. Został zwolniony z kary na mocy amnestii z 1984 roku.

13 października 1984 r. k. Ostródy próbowano dokonać zamachu na życie ks. Jerzego Popiełuszki, który wracał z Gdańska do Warszawy. 18 października wieczorem – na dzień przed uprowadzeniem – uczestniczył we Mszy św. koncelebrowanej dla personelu medycznego w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, której przewodniczył ks. bp Zbigniew Kraszewski. Odbył także spowiedź u ks. Wiesława Kądzieli. Następnego dnia – 19 października – wraz z kierowcą Waldemarem Chrostowskim pojechał do Bydgoszczy. O godz. 18.00 odprawił nabożeństwo różańcowe w kościele Świętych Polskich Braci Męczenników i Mszę Świętą. W drodze powrotnej około godz. 22.00 został uprowadzony w okolicach miejscowości Przysiek k. Torunia przez trzech urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Został brutalnie pobity, związany w taki sposób, że próba ruchu zaciskała pętlę na Jego szyi, a następnie zamknięty w bagażniku samochodu. Przywiązawszy Mu do nóg 11-kilogramowy kamień, wrzucono Go do Zalewu Wiślanego na tamie włocławskiej.

Jego ciało odnaleziono dopiero 30 października. 2 listopada, po uroczystym pożegnaniu ks. Jerzego w Białymstoku, gdzie przeprowadzono sekcję zwłok, przywieziono trumnę do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zorganizowano całonocne czuwanie przy zamordowanym Kapłanie. Został On pochowany na przykościelnym placu w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. W pogrzebie wzięło udział kilkaset tysięcy wiernych z całej Polski. Mszę św. pogrzebową koncelebrowało 6 biskupów i ponad tysiąc kapłanów. Od tamtej pory do dzisiaj miejsce pochówku ks. Jerzego jest przestrzenią szczególnej modlitwy. W ciągu minionych lat grób Męczennika nawiedziło ponad 18 mln osób z całego świata. Modlił się tam 14 czerwca 1987 r. Sługa Boży Jan Paweł II, a 25 maja 2002 r. ks. kard. Józef Ratzinger, obecny Papież Benedykt XVI.

Żywy kult Męczennika, który rozpoczął się zaraz po Jego śmierci, trwa do dzisiaj. Do parafii św. Stanisława Kostki nieustannie napływają liczne świadectwa o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Księdza Jerzego.

Maria Popielewicz

drukuj