Biuro prasowe KEP: Ochrona małoletnich jednym z priorytetowych działań Kościoła

Ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła – zapewniło w środę biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski. W komunikacie zamieszczonym na stronie episkopatu przypomniano dotychczasowe działania Kościoła ws. ochrony dzieci i młodzieży.

22 maja w Warszawie odbędzie się zebranie Rady Stałej KEP. Jego głównym tematem będą dalsze działania Kościoła w Polsce w sprawie ochrony nieletnich. Zebranie zwołał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki.

W opublikowanym w środę komunikacie biuro prasowe KEP zapewniło, że ,,ochrona osób małoletnich jest jednym z priorytetowych działań Kościoła”.

Wskazano, że przykładem takich działań jest wypracowanie systemu ochrony nieletnich i ,,Wytyczne” Konferencji Episkopatu Polski, ,,które są bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawo polskie”. W każdej diecezji biskupi powołali delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Od 2013 r. działa Centrum Ochrony Dziecka, które przeszkoliło dotąd około 2 tys. osób. Nad jego pracami czuwa koordynator Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży o. Adam Żak SJ.

Jeszcze przed okólnikiem z Kongregacji Nauki Wiary, w czerwcu 2009 r., Konferencja Episkopatu Polski przyjęła szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania kościelnego w przypadku oskarżeń duchownych o molestowanie osób poniżej 18 lat.

Przypomniano, że w dokumencie z 9 października 2013 r. biskupi polscy oświadczyli: ,,Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej tolerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katolicy”.

Biskupi zaapelowali wówczas o reagowanie na krzywdę dzieci i szeroką prewencję. Przeprosili też za tych duchownych, którzy skrzywdzili dzieci. Prosili o szerokie spojrzenie na problem pedofilii, podkreślając, że ochrony i poczucia bezpieczeństwa potrzebują wszystkie dzieci, we wszystkich środowiskach.

W 2014 r. KEP przyjęła ,,Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”. Zostały one zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2015 r. W 2017 r. zostały zaktualizowane tak, aby odpowiadały zmianom w prawie polskim.

W komunikacie dodano, że 3 marca 2017 r. w polskich diecezjach był dniem modlitwy i pokuty w intencji ofiar pedofilii. Już wcześniej, w 2014 r. w Krakowie, odbyła się ogólnopolska liturgia pokutna za grzech pedofilii.

Biuro prasowe KEP przypomniało m.in. dokumenty Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski oraz wypowiedzi papieży Franciszka i Benedykta XVI na temat nadużyć seksualnych dokonanych przez księży.

PAP/RIRM

drukuj