Benedykt XVI: Wszyscy powołani jesteśmy do świętości

Podczas spotkania z wiernymi w Watykanie w uroczystość Wszystkich Świętych Ojciec św. Benedykt XVI powiedział, że wierzący widzą w świętych zwycięstwo miłości nad egoizmem i śmiercią. Przypomniał też o powołaniu wszystkich do świętości. 

Przed modlitwą Anioł Pański Ojciec św. podkreślił, że dzień Wszystkich Świętych skłania do refleksji nad „podwójnym horyzontem ludzkości”, który symbolicznie określa się jako „Ziemia” i „Niebo”.

„Ziemia reprezentuje drogę w historii, Niebo – wieczność, pełnię życia w Bogu” – mówił. Następnie zauważył, że „te dwa wymiary są zjednoczone przez rzeczywistość świętych obcowania, która zaczyna się tu na ziemi i osiąga swe spełnienie w Niebie”.

„Bycie chrześcijaninem, przynależność do Kościoła oznacza otwarcie na to świętych obcowanie, jak ziarno, które rozchyla się w ziemi obumierając
i kiełkuje ku górze, ku niebu”- dodał Benedykt XVI.

Ojciec św. przypomniał wiernym, że zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem „nie przekreśla osobowości, ale ją otwiera, przekształca ją przy pomocy siły miłości
i nadaje jej wymiar wieczny”.

PAP

drukuj