Będą świadczyć o miłości

Narzeczeńskie listy św. Joanny Beretty Molli i Piotra Molli w prezencie dla wszystkich, wspólne koncertowanie, uroczysta Eucharystia i pokaz sztucznych ogni złożą się na dzisiejsze – dwunaste już – spotkanie młodych słuchaczy Radia Maryja w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Hasło tegorocznego świętowania brzmi: „Bądźmy świadkami miłości”.

Jak wyjaśnia o. Piotr Andrukiewicz CSsR, opiekun Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja, hasło tegorocznego spotkania jest zaczerpnięte z hasła roku duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju. – Te słowa są zaproszeniem do tego, by być świadkiem tej Miłości przez duże „M”, a więc Miłości, która jest cierpliwa, łaskawa, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie szuka swego, a więc tej Miłości ewangelicznej, o której świadczymy na różnych drogach – podkreśla. Jak dodaje, świadectwa, które wygłaszane będą w czasie pielgrzymki, staną się próbą ukazania różnych form życia miłością we współczesnym świecie.

Hasło tegorocznej pielgrzymki wyznaczało też program formacyjny, który był podejmowany przez cały rok w audycjach dla młodych na antenie Radia Maryja, a także podczas spotkań Młodzieżowych Kół Przyjaciół Radia Maryja. Pierwszym zadaniem, które zostało wyznaczone przez program formacyjny, było kształtowanie w młodych dojrzałej wiary jako odpowiedzi na Bożą miłość, by wiara nie była przeżywana jedynie jako czynienie dobrych uczynków i promocja chrześcijańskich wartości kodeksu etycznego, ale by stanowiła dynamiczną odpowiedź na Bożą miłość. Jak przypomina o. Andrukiewicz, człowiekiem prawdziwie wierzącym jest tylko ten, kto przeżywa Bożą miłość jako jedno z najważniejszych doświadczeń swojego życia. Drugi wymiar dotyczył zaangażowania apostolskiego, gdyż poznaną miłość trzeba ukazać w naszym postępowaniu, wzajemnych relacjach, czynach podyktowanych miłością. Trzeci wymiar to budowanie solidarności społecznej.
Spotkanie młodych słuchaczy Radia Maryja rozpocznie się o godz. 18.00 przed szczytem jasnogórskim. Najpierw zaplanowano czas radosnego świętowania, który wypełnią koncerty zaproszonych gości – zespołu Lumen, Julii i Grzegorza Kopalów, Kasi Aszyk, Poldka Twardowskiego i innych, a także świadectwa młodych. O godz. 20.20 rozpocznie się czas wyciszenia i modlitwy. Młodzi odmówią Różaniec, a następnie będą uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, któremu będzie przewodniczył ks. bp Tadeusz Bronakowski, biskup pomocniczy łomżyński. O godz. 21.20 rozpocznie się uroczysta Eucharystia celebrowana przez ks. bp. Józefa Szamockiego, biskupa pomocniczego toruńskiego, ojców z Radia Maryja i duszpasterzy, którzy przybędą z młodymi na Jasną Górę. Po Mszy św. rozpocznie się czas uwielbienia Pana Boga, na który złoży się profesjonalny pokaz sztucznych ogni i koncert.

Maria Popielewicz

drukuj