Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Dziś, w czwartą i ostatnią Niedzielę Adwentu, liturgia chce nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia, które już jest blisko, jakby w drzwiach. Zaprasza nas do medytacji Zwiastowania Maryi. Gabriel – co oznacza „moc Boga” – objawia Dziewicy Maryi wolę Pana – aby stała się Matką Jego Jednorodzonego Syna: „Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (Łk 1,31 – 32). Skierujmy nasze spojrzenie na tę prostą dziewczynę z Nazaretu, w chwili, w której wyraża swoją dyspozycyjność wobec Bożego przesłania i mówi swoje „tak”;
uchwyćmy dwa istotne aspekty jej postawy, która jest dla nas wzorem jak przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

Przede wszystkim jej wiara, która polega na słuchaniu Słowa Bożego, aby poddać się temu Słowu, zawierzyć Mu, z pełną dyspozycyjnością umysłu i serca. Odpowiadając Aniołowi Maryja mówi: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (w. 38). W jej „oto jestem” pełnym wiary, Maryja nie wie jakimi drogami trzeba będzie chodzić, jakie cierpienia ją spotkają, jakim zagrożeniom będzie musiała stawić czoła. Ale ma świadomość, ze to Pan zwraca się do Niej z tą prośbą, i ufa mu całkowicie i powierza się Jego miłości.

Drugim aspektem jest zdolność Matki Chrystusa do rozpoznania czasu Boga. Maryja jest tą, która umożliwiła wcielenie Syna Bożego, „objawienie tajemnicy, dla dawnych wieków ukrytej” (Rz 16:25 ), jak pisze Apostoł Paweł. Wcielenie Słowa stało się możliwe dzięki Jej pokornemu i odważnemu „tak” . Maryja uczy nas, jak uchwycić chwilę dla nas najwłaściwszą, tę w której Jezus wchodzi w nasze życie i wzywa nas do odpowiedzi natychmiastowej i wielkodusznej.
I rzeczywiście jest tak, że tajemnica narodzin Jezusa w Betlejem, która historycznie miała miejsce ponad dwa tysiące lat temu, uobecnia się jako wydarzenie duchowe – „dzisiaj” w Liturgii. Słowo, które znalazło dom w dziewiczym łonie Maryi, w święta Bożego Narodzenia zapuka ponownie do serca każdego chrześcijanina. Każdy z nas jest zaproszony do dania odpowiedzi, tak jak Maryja, wypowiadając swoje „tak”, osobiste i szczere, oddając się w pełni do dyspozycji Boga i Jego miłosierdzia.

W tajemnicy Bożego Narodzenia, obok Maryi widzimy cichą obecność świętego Józefa, jak to przedstawiają wszystkie szopki – także ta, którą możecie podziwiać tutaj, na Placu Świętego Piotra. Przykład Maryi i Józefa jest dla nas wszystkich zaproszeniem do przyjęcia, – sercem całkowicie otwartym – Jezusa, który z miłości stał się naszym bratem. On przychodzi aby przynieść światu dar pokoju: „Na ziemi pokój ludziom, których On umiłował” (Łk 2,14), jak to aniołowie ogłaszają pasterzom. Cennym darem Bożego Narodzenia jest pokój; to Chrystus jest naszym prawdziwym pokojem.

Powierzajmy się wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa, abyśmy przeżyli prawdziwie chrześcijańskie Boże Narodzenie, wolne od wszelkiej światowości, gotowi przyjąć Pana, Boga-z-nami.

Drodzy bracia i siostry,

Pozdrawiam was wszystkich, wiernych Rzymu i pielgrzymów z różnych krajów; rodziny, grupy kościelne, stowarzyszenia.

Szczególnie pozdrawiam młodych z Ruchu Focolari, Wspólnoty Papieża Jana XXIII i harcerzy AGESCI Tor Sapienza (z Rzymu).

Życzę wszystkim dobrej niedzieli i Bożego Narodzenia pełnego nadziei, radości i braterstwa.

Życzę Wam smacznego obiadu, i proszę, módlcie się za mnie. Do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj