Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejszy fragment Ewangelii (por. Łk 17, 10-10) przedstawia temat wiary, wprowadzony prośbą uczniów: „Przymnóż nam wiary” (w. 6). Jezus odpowiada dwoma obrazami: ziarnkiem gorczycy i dyspozycyjnym sługą. „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze», a byłaby wam posłuszna” (w. 6). Morwa jest mocnym drzewem, dobrze zakorzenionym w ziemi i odpornym na wiatry. Jezus pragnie nam zatem uzmysłowić, że wiara, nawet niewielka, może mieć siłę, by wyrwać nawet morwę; a następnie przesadzić ją w morze, co jest jeszcze bardziej nieprawdopodobne: ale nic nie jest niemożliwe dla tych, którzy wierzą, ponieważ nie polegają na swej sile, lecz na Bogu, który wszystko może.

Wiara porównywalna z ziarnkiem gorczycy jest wiarą, która nie jest pyszna i pewna siebie, ale która w swojej pokorze odczuwa wielką potrzebę Boga i, w swej małości, z całkowitym zaufaniem powierza się Jemu. Jest to wiara dająca nam umiejętność patrzenia z nadzieją na zmienne koleje życia, pomagającą nam zaakceptować także porażki i cierpienia, wiedząc, że zło nigdy nie ma ostatniego słowa.

Jak możemy zrozumieć czy naprawdę mamy wiarę, to znaczy, czy nasza wiara, choć niewielka, jest autentyczna, czysta, nieskażona? Wyjaśnia to nam Jezus wskazując, co jest miarą wiary: służba. Czyni to za pomocą przypowieści, która na pierwszy rzut oka jest nieco zagmatwana, ponieważ przedstawia postać władczego i obojętnego pana, który nie ma litości dla swojego utrudzonego wracającego z pól sługi, ale każe mu natychmiast przygotować sobie jedzenie, i dopiero później może on odpocząć i się posilić. Ale właśnie ten sposób działania pana uwydatnia istotę przypowieści, czyli postawę dyspozycyjności sługi. Jezus pragnie powiedzieć w ten sposób, że takim jest  człowiek wiary w stosunku do Boga: powierza się całkowicie Jego woli, bez wyrachowania czy wymagań.

Ta postawa wobec Boga znajduje również odzwierciedlenie w zachowaniu we wspólnocie: przejawia się w radości służeniu sobie nawzajem, znajdując już w tym swą nagrodę, a nie w uznaniu i korzyściach, jakie mogłyby z niej wynikać. Tego właśnie uczy Jezus końcu tej historii: „Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»” (w. 10).

Słudzy nieużyteczni, to znaczy nie wymagający, aby nam podziękowano, bez żądań. „Słudzy nieużyteczni jesteśmy” to wyraz pokory i dyspozycyjności, które uczyniły wiele dobra dla Kościoła i przypomina właściwą postawę, aby w nim pracować: pokorną służbę, której wzór dał nam Jezus, umywając nogi uczniom (por. J 13, 3-17). Pan zachęca nas dzisiaj byśmy  sprawdzili nasze życie wiary, aby zobaczyć, czy jest bezinteresowne, nie oskarża i nie domaga się praw, ale czy jest pogodną i bezinteresowną odpowiedzią na Boży dar.

Niech Dziewica Maryja, która wychwalała Pana, ponieważ „wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” (Łk 1, 48), pomaga nam żyć wiarą w naszych wspólnotach w stylu pokornej i troskliwej służby.

po modlitwie

Drodzy bracia i siostry!

Niedawno zakończyła się w bazylice św. Piotra celebracja eucharystyczna, która  rozpoczęła Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Regionu Amazonii. Przez trzy tygodnie ojcowie synodalni, zgromadzeni wokół Następcy Piotra, będą zastanawiać się nad misją Kościoła w Amazonii, głoszeniem Ewangelii i promocją ekologii integralnej. Proszę was, abyście towarzyszyli temu ważnemu wydarzeniu kościelnemu modlitwą, aby było przeżywane we wspólnocie braterskiej i posłuszeństwie Duchowi Świętemu, który zawsze ukazuje drogi świadectwa Ewangelii.

Dziękuję wszystkim pielgrzymom, którzy przybyli licznie z Włoch i wielu części świata. Pozdrawiam wiernych z Heidelbergu i z Rozłazina (Polska); uczniów z Dillingen (Niemcy) i Instytutu św. Alfonsa z Bella Vista (Argentyna).

Pozdrawiam grupę Fara Vicentino i Zugliano, rodziny z Alta Val Tidone, pielgrzymów z Castelli Romani, którzy wzięli udział w marszu dla pokoju, oraz pielgrzymów z Camisano Vicentino przybyłych Via Francigena z powodu inicjatywy solidarności.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. I proszę, nie zapomnijcie o nie w modlitwie. Smacznego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj