Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Dzisiaj, w dzień po uroczystej liturgii Bożego Narodzenia, obchodzimy święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika Kościoła. Historyk Euzebiusz z Cezarei określa go jako „doskonałego męczennika”, gdyż napisano w Dziejach Apostolskich: „Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu”.

Św. Grzegorz z Nysy komentuje: „Był on człowiekiem uczciwym i pełnym Ducha
Świętego. Dobrocią duszy wykonywał zadanie karmienia ubogich a wolnością słowa i mocą Ducha
Świętego zamykał usta wrogom prawdy”. Szczepan, człowiek modlitwy i ewangelizacji, którego imię oznacza „korona”, otrzymał od Boga dar męczeństwa. Podczas gdy go kamienowano modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!”. Następnie, gdy osunął się na kolana, błagał o przebaczenie dla swoich oskarżycieli: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”. Stąd też Kościół wschodni śpiewa w hymnie: „Kamienie stały się schodami i drabiną prowadzącą do nieba… i ty przystąpiłeś radosny do świętującego zgromadzenia aniołów”.

 

 

Po pokoleniu Apostołów, męczennicy zajmują uprzywilejowane miejsce w świadomości Wspólnoty chrześcijańskiej. W czasach największych prześladowań, ich pochwała umacnia uciążliwą wędrówkę wiernych i dodaje odwagi temu, kto poszukuje prawdy, by nawrócił się do Pana. Dlatego Kościół, zgodnie z boskim zrządzeniem, czci relikwie męczenników i oddaje im chwałę nadając im przydomek “mistrzów cnót”, “żywych świadków”, “żyjących kolumn”, “milczących zwiastunów”.

Drodzy przyjaciele, prawdziwym naśladowaniem Chrystusa jest miłość, którą niektórzy chrześcijańscy pisarze określali “sekretnym męczeństwem”. W tym znaczeniu św. Klemens Aleksandryjski pisał: “Ci, którzy wprowadzają w życie przykazania Pana, dają Mu świadectwo w każdym działaniu, ponieważ czynią to, czego On chce i wiernie wzywają imienia Pańskiego”. Jak w starożytności, tak i dzisiaj szczere przylgnięcie do Ewangelii może domagać się ofiary życia i wielu chrześcijan w różnych częściach świata narażonych jest na prześladowanie, a niekiedy na męczeństwo. Ale Pan przypomina nam, że “kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” (Mt 10,22).

Do Matki Najświętszej, Królowej Męczenników, kierujmy nasze błaganie, by ustrzegła nienaruszonym nasze pragnienie dobra, zwłaszcza wobec tych, którzy są naszymi przeciwnikami. W sposób szczególny polecamy boskiemu miłosierdziu diakonów Kościoła, aby oświeceni przykładem św. Szczepana współpracowali, zgodnie z własnym powołaniem, w zadaniu ewangelizacji (por., Verbum Domini, 94).

Po polsku:

Pozdrawiam wszystkich Polaków. Wspomnienie męczeństwa św. Szczepana uświadamia nam, że również dzisiaj w wielu zakątkach świata nasi bracia chrześcijanie dają heroiczne świadectwo wiary pośród prześladowań. Niech towarzyszy im nasze duchowe wsparcie, aby zachowali pewność, że „jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1J 4,15). Niech ta wiara będzie również w nas w naszych małych i wielkich przeciwnościach. Serdecznie wam błogosławię.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi francuskojęzyczni, w pierwszy dzień po Bożym Narodzeniu Kościół świętuje pierwszego świadka Chrystusa Zmartwychwstałego. Szczepan przeżył do końca, orędzie zbawienia, które Chrystus przyniósł naszemu światu. Narodziny Syna Bożego zachęcają nas do dawania świadectwa o Jego obecności pośród swego ludu, nawet wśród przeciwności. Pomyślmy o wszystkich chrześcijan prześladowanych na całym świecie, którzy, idąc za przykładem tego świętego, ofiarowali swoje życie za wiarę. Papież nie zapomina o nich. Niech Bóg napełni ich odwagą i siłą, a Dziewica Maryja niech będzie dla nich wsparciem! Niech was Bóg błogosławi!

Po angielsku:

Z wielką radością pozdrawiam wszystkich angielskojęzycznych pielgrzymów i odwiedzających Rzym, obecnych na modlitwie Anioł Pański. Dzisiaj wspominamy w liturgii św. Szczepana, pierwszego chrześcijańskiego męczennika. Niech jego przykład zachęci nas do tego, by aby odważnie żyć wiarą w Chrystusa naszego Zbawiciela i być zawsze gotowymi do przebaczenia tym, którzy nam źle czynią. Modle się, aby wasz pobyt w Rzymie odnowił waszą miłość do Chrystusa i do Kościoła oraz życzę wszystkim na okres Bodego Narodzenia wszelkiego błogosławieństwa.

Po niemiecku:

Witam wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych w dzisiejsze święto św. Szczepana. Dzień po Bożym Narodzeniu pierwszy męczennik Kościoła kieruje nasze myśli ku tym, którzy także w naszych czasach cierpią prześladowanie z powodu ich świadectwa o Wcielonym Synu Bożym. Prośmy, abyśmy wszyscy, podobnie jak św. Szczepan, wytrwali w wierze i miłości . Z całego serca życzę wam i wszystkim waszym rodzinom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia.

Apel

Święte Boże Narodzenie wzbudza w nas, w sposób jeszcze mocniejszy, modlitwę do Boga, aby powstrzymały się ręce dokonujących przemocy, którzy sieją śmierć i aby w świecie mogły zakrólować sprawiedliwość i pokój. Ale nasza ziemia wciąż zbroczona jest niewinną krwią. Przyjąłem z głębokim smutkiem wiadomość o zamachach, które także w tym roku w dniu Narodzenia Jezusa przyniosły płacz i ból w niektórych kościołach w Nigerii. Pragnę wyrazić moją szczerą i pełną miłości bliskość wspólnocie chrześcijańskiej i tym wszystkim, którzy zostali dotknięci tym absurdalnym czynem i zapraszam do modlitwy w intencji licznych ofiar. Apeluję, by poprzez współdziałanie różnych czynników społecznych, przywrócone zostały poczucie bezpieczeństwa i spokój. W tym momencie chcę powtórzyć jeszcze raz z mocą: przemoc jest drogą, która prowadzi tylko do cierpienia, zniszczenia i śmierci; szacunek, pojednanie i miłość są jedyną drogą dla osiągnięcia pokoju.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl