Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

W drugą niedzielę Wielkiego Postu Liturgia przedstawia nam Ewangelie o Przemienieniu Pańskim, Ewangelista
Łukasz podkreśla w szczególny sposób fakt, ze Jezus przemienił się, kiedy się modlił  Jego doświadczeniem jest mocna relacja z Ojcem podczas duchowego oddalenia się na wysoką górę razem z Piotrem Jakubem i Janem – trzema uczniami, którzy zawsze są obecni w chwilach kiedy Mistrz objawia swa boskość.  (Łk 5,10; 8,51; 9,28).

Pan, który nieco wcześniej zapowiadał swoją śmierć i zmartwychwstanie (9, 22), daje uczniom zadatek chwały. I tak w Przemienieniu, jak i w chrzcie, rozbrzmiewa głos Ojca Niebieskiego: „To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!” (9,35). Obecność Mojżesza i Eliasza, którzy reprezentują Prawo i Proroków Starego Przymierza, jest bardzo znacząca: cała historia Przymierza skierowana jest na Niego, na Chrystusa, który dokonuje nowego „ wyjścia” (9,31), nie w kierunku ziemi obiecanej, jak za czasów Mojżesza  ale w kierunku Nieba. Reakcja Piotra: “Mistrzu, dobrze, ze tu jesteśmy  (9,33), jest niemożliwa próba zatrzymania tego mistycznego doświadczenia. Tak je komentuje św. Augustyn: „Dla [Piotra] … na górze … Chrystus był pokarmem dla duszy. Dlaczego wiec miałby zejść, by wrócić do trudów i cierpienia, kiedy na górze pełen był uczuć świętej miłości do Boga, inspirujących go do świętego postępowania (Wyznania 78,3)

Medytując ten fragment Ewangelii możemy wyciągnąć z niego bardzo ważna naukę. Najpierw prymat modlitwy, bez której cale zaangażowanie w apostolat i w posługę charytatywną, sprowadziłoby się do aktywizmu. Podczas Wielkiego Postu uczymy się oddawać właściwą ilość czasu na modlitwę, osobistą i wspólnotową, która jest oddechem naszego życia duchowego.

Modlitwa, nie jest izolacją od świata i jego sprzeczności  jak na Taborze chciałby uczynić Piotr, lecz modlitwa wprowadza nas na drogę, prowadzi do działania. „
Życie chrześcijańskie – jak napisałem w Orędziu na ten Wielki Post – to nieustanne wchodzenie na górę spotkania z
Bogiem, aby później zejść  niosąc miłość i siłę które z niego się rodzą,
aby służyć naszym braciom i siostrom taką samą miłością jak Bóg” (n. 3).

Drodzy bracia i siostry, czuję że to Słowo Boże jest w szczególny sposób  skierowane do mnie w tym momencie mojego życia. Pan wzywa mnie, abym „wszedł na górę”, abym poświęcił się jeszcze bardziej modlitwie i medytacji. Jednak to nie oznacza, że opuszczam Kościół, a nawet jeżeli Bóg tego ode mnie żąda, to tylko dlatego, abym mógł nadal służyć Mu z takim samym oddaniem i miłością, jak czyniłem to dotychczas, ale w sposób bardziej odpowiedni dla mojego wieku i sił.

Prośmy o wstawiennictwo Maryję, niech Ona  pomaga nam wszystkim zawsze podążać za Panem Jezusem w modlitwie i w działaniu z miłości.

po francusku

Pozdrawiam was serdecznie, drodzy pielgrzymi języka francuskiego! W dzisiejszą niedzielę zachęcam was, byście z odwagą i determinacją podejmowali waszą  wędrówkę Wielkiego Postu, który jest duchowym czasem nawrócenia i powrotu do Pana. Dziękuję wam z całego serca za miłość, jaką w tych dniach okazujecie. Niech Bóg błogosławi wam, waszym rodzinom i wspólnotom! Dobrego Wielkiego Postu wszystkim!

po angielsku

Kieruję gorące pozdrowienia do wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych na tej modlitwie Anioł Pański, szczególnie do Scholi Cantorum z „Oratory School” w Londynie, dziękuję każdemu za tak wiele wyrazów wdzięczności, serdeczności i bliskości w modlitwie, które otrzymałem w tych dniach. Podczas gdy kontynuujemy naszą wielkopostną wędrówkę ku Wielkanocy, utkwijmy nasze spojrzenie w Jezusie Odkupicielu, którego chwała została objawiona na Górze Przemienienia. Proszę o obfite Boże błogosławieństwa dla was wszystkich.

po niemiecku

Serdeczne Szczęść Boże kieruję do wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów. Słowa Jezusa skierowane do apostołów w dzisiejszej Ewangelii o przemienieniu odnoszą się również do nas. To jest mój wybrany Syn. Jego słuchajcie. Wielki Post zaprasza nas na nowo do słuchania Chrystusa.  Jego też prosimy, aby karmił nas Swoim Słowem oraz oczyścił oczy naszego ducha, abyśmy byli zdolni rozpoznać Jego chwałę. W ten sposób Pan chce nas wprowadzić w prawdziwe życie, które tylko On może nam ofiarować, i którym jest On sam. Dziękuję wszystkim za wiele znaków bliskości i więzi, przede wszystkim zaś za modlitwę. Pan niech nas wszystkich umocni swoim słowem i swoją łaską.

po hiszpańsku 

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego i tych wszystkich, którzy jednoczą się w tej modlitwie maryjnej poprzez środki społecznego komunikowania, dziękując również za wiele świadectw bliskości i modlitwy, które do mnie dotarły w minionych dniach.

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że Jezus poszedł na górę, aby się modlić i tam przemienił się w pełni światła i chwały. Ukazał kim był naprawdę, jaka jest jego relacja z Bogiem Ojcem. W wielkopostnej drodze, Przemienienie wskazuje nam pełen nadziei znak celu wędrówki, do którego prowadzi nas misterium paschalne męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jest to także znak światła, które nas oświeca i przemienia kiedy modlimy się szczerym sercem. Niech Najświętsza Dziewica Maryja wspiera nas prowadząc rękę swojego Boskiego Syna. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim szczęśliwej niedzieli.

po portugalsku

Drodzy pielgrzymi języka portugalskiego, którzy przybyliście na Anioł Pański modlić się ze mną: dziękuję wam za obecność i wszystkie przejawy miłości i solidarności, a w szczególności za wasze modlitwy jakimi mi towarzyszyliście w tych dniach. Niech dobry Bóg napełni was wszystkich swoim błogosławieństwem!

po polsku

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziękuję wam za pamięć i dowody bliskości, które otrzymuję od was w tych dniach, a szczególnie za modlitwy. Ewangelia dzisiejsza prowadzi nas na Górę Tabor, gdzie Chrystus odsłonił wobec uczniów blask swego Bóstwa i upewnił, że przez cierpienie i krzyż możemy dojść do chwały zmartwychwstania. Umiejmy dostrzec Jego obecność, chwałę i Bóstwo w życiu Kościoła, w kontemplacji i w codziennych zdarzeniach. Z serca wam błogosławię.

po włosku

Kieruję na końcu moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów włoskich. Wiem, że są tutaj obecni liczni przedstawiciele diecezji, parafii, stowarzyszeń i ruchów, instytucji, jak również wiele osób młodych, starszych oraz rodziny. Dziękuję wam za miłość i za wasz udział zwłaszcza przez modlitwę,  w tej szczególnej chwili dla mnie osobiście i dla Kościoła. Życzę wszystkim dobrej niedzieli i dobrego tygodnia.

W tym szczególnym momencie, proszę was o modlitwę za mnie i za Kościół,
ufając jak zawsze w Bożą Opatrzność.

Tłumaczenie: Radio Maryja

 

drukuj