Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

W dzisiejszej liturgii, Ewangelia według św. Łukasza, przedstawia nam opowiadanie o powołaniu pierwszych uczniów, w wersji oryginalnej w porównaniu z innymi synoptykami, z Markiem i Mateuszem (por. Mk 1,16-20; Mt 4,18-22). Powołanie bowiem, poprzedza nauczanie Jezusa skierowane do tłumu, oraz cudowny połów, który dokonał się z woli Pana (Łk 5,1-6). Gdy tłum gromadził się na brzegu jeziora Genezaret, aby słuchać Jezusa, On zobaczył zniechęconego Szymona – nie ułowił bowiem nic tej nocy.

Najpierw prosi go, aby mógł wejść do jego łodzi i z niej nauczać zebranych, z niewielkiej odległości od brzegu; a następnie, po skończonym nauczaniu, każe mu wypłynąć na głębię wraz jego towarzyszami i zarzucić sieci (w. 5).

Szymon jest posłuszny, i okazuje się, że złowili niesamowitą ilość ryb. W ten sposób, Ewangelista pokazuje, w jaki sposób pierwsi uczniowie poszli za Jezusem ufając Mu, opierając się na Jego słowie, któremu towarzyszą także cudowne znaki.

Zauważamy, że Szymon przed tym znakiem zwracając się do Jezusa nazywa Go „Mistrzem” (w. 5), ale potem nazywa Go „Panem” (w.7). Taka jest pedagogia powołania: Bóg patrzy nie tyle na zalety wybranych, co raczej na ich wiarę, tak jak to było z wiarą Szymona:  „na Twoje słowo zarzucę sieci” ( w. 5).

Obraz  połowu ryb jest obrazem misji Kościoła. Tak to komentuje św. Augustyn: „Dwa razy uczniowie rozpoczęli połów na polecenie Pana: pierwszy raz przed Męką, drugi raz po Zmartwychwstaniu. W tych dwóch połowach zobrazowany jest cały Kościół:  Kościół taki, jaki jest teraz i taki, jaki będzie po zmartwychwstaniu umarłych. Teraz gromadzi niezliczoną ilość ludzi, obejmując dobrych i złych, a po zmartwychwstaniu obejmie tylko dobrych” (Kazanie 248,1).

Doświadczenie Piotra, oczywiście wyjątkowe, reprezentuje powołanie każdego apostoła Ewangelii, który nigdy nie powinien się zniechęcać w głoszeniu Chrystusa wszystkim ludziom, aż po krańce świata. Jednakże dzisiejszy tekst każe nam zastanowić się nad powołaniem do kapłaństwa i do życie konsekrowanego. Jest ono Bożym dziełem. Człowiek nie jest autorem własnego powołania, lecz jest ono odpowiedzią na Bożą  propozycję; i ludzka słabość nie powinna nas napawać strachem, kiedy  Bóg powołuje. Trzeba zaufać Jego mocy, która działa właśnie w naszym ubóstwie; trzeba zawsze bardziej ufać w przemieniającą i odnawiającą moc Jego miłosierdzia.

Drodzy bracia i siostry, to Słowo Boże niechaj również w nas i w naszych wspólnotach chrześcijańskich ożywi odwagę, ufność i zapał w głoszeniu Ewangelii i w świadczeniu o niej. Niechaj niepowodzenia i trudności nie odbierają nam odwagi: do nas należy zarzucanie sieci z wiarą, a Pan czyni resztę. Ufajmy również w pośrednictwo Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów. Na Boże wezwanie, zdając sobie dobrze sprawę z własnej małości, odpowiedziała Ona z zupełnym zaufaniem: „Oto jestem”. Z Jej macierzyńską pomocą odnówmy naszą gotowość do pójścia za Jezusem, Mistrzem i Panem.

Wiele Ludów Dalekiego Wschodu świętuje dziś początek roku księżycowego. Pokój, harmonia i wdzięczność wobec Niebios, celebrowane podczas tej radosnej okazji, są wartościami uniwersalnymi i są upragnione przez wszystkich, aby móc budować własną rodzinę, społeczeństwo i naród. Życzę wszystkim, aby dla tych Ludów mogły ziścić się pragnienia szczęśliwego i dostatniego życia. Do wszystkich katolików mieszkających w tych Krajach przesyłam specjalne pozdrowienie, niechaj w tym Roku wiary pozwalają się kierować mądrości Chrystusowej.

Jutro obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. Uroczysta celebracja odbędzie się w Sanktuarium Maryjnym w Altötting w Bawarii. Z modlitwą i z miłością jestem blisko wszystkich chorych i duchowojednoczę się z tymi, którzy zgromadzą się w tym szczególnie mi bliskim sanktuarium.

po francusku

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, obchodzony jutro Światowy Dzień Chorego jest dla nas zachętą do troski o osoby cierpiące. Dzięki miłości i pomocy, jakie im niesiemy, mogą one odnaleźć nadzieję i zaufanie do Boga, który je kocha. Jezus chciał, żebyśmy odwiedzali chorych (por. Mt 25,36). Korzystajmy z Roku Wiary, żeby zgłębiać prawdziwe znaczenie tego gestu, które nie rozłącza wiary i miłości! Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boża z Lourdes, towarzyszy nam podczas rozpoczynającego się niebawem Wielkiego Postu. Dobrej niedzieli wszystkim!

po niemiecku

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych braci i siostry. Moje szczególne pozdrowienie kieruję z tego miejsca do wszystkich chorych, zwłaszcza zaś do tych, którzy jutro zgromadzą się na modlitwie na Światowym Dniu Chorych w Altötting. Światowy Dzień Chorych jest corocznie obchodzony przez Kościół w dniu 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Matka Boża objawiła się w Lourdes biednej dziewczynce Bernadecie Soubirous i wskazała na źródełko, przy którym wielu chorych zastało uzdrowionych. Maryja  zawsze pragnie być przy ubogich, chorych i potrzebujących, by razem z nimi podążać drogą ku Chrystusowi, który jest Źródłem życia.

Was oraz waszych bliskich, zwłaszcza. chorych polecam wstawiennictwu Maryi, Uzdrowicielce Chorych i Pocieszycielce.

po hiszpańsku

Serdecznie pozdrawiam wiernych języka hiszpańskiego, a w szczególności grupy przybyłe z Archidiecezji Oviedo, jak również tych wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez środki społecznego komunikowania. Dziś Św. Paweł wskazuje nam rdzeń głoszenia Ewangelii na którym się opieramy; „Chrystus umarł za nasze grzechy, został złożony do grobu i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak potwierdza Pismo Święte”. To jest nasza wiara, której mamy strzec i powołani jesteśmy by ją głosić. Prośmy Najświętszą Dziewicę Maryję by pomagała nam być świadkami tego przesłania zbawienia, abyśmy w naszym codziennym dziele budowania Królestwa Niebieskiego mogli dostrzec łaskę Boga, która w nas działa. Szczęśliwej Niedzieli!

po polsku

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Jutro będziemy obchodzili XXI Światowy Dzień Chorego. Jednocząc się z pielgrzymami zgromadzonymi w sanktuarium w Altötting, Maryi Pannie Łaskawej zawierzam wszystkich chorych na całym świecie oraz tych, którzy z miłością niosą im pomoc. Niech wyprasza ulgę dla cierpiących, siłę ducha dla samarytan, a dla wszystkich Boże błogosławieństwo.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj