Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiaj obchodzimy święto Świętej Rodziny z Nazaretu. W liturgii fragment  Ewangelii św. Łukasza przedstawia Dziewicę Maryję i świętego Józefa, którzy wierni tradycji, udają się do Jerozolimy na święto Paschy z dwunastoletnim Jezusem.

Po raz pierwszy Jezus wszedł do Świątyni czterdzieści dni po urodzeniu, kiedy rodzice złożyli w ofierze „parę synogarlic albo dwa młode gołębie „(Łk 2, 24), to znaczy ofiarę ubogich. „Łukasz, którego cała Ewangelia jest przeniknięta teologią ubogich i ubóstwa, daje nam jednoznacznie do zrozumienia, że rodzina Jezusa zaliczała się do ubogich Izraela, że właśnie wśród nich mogło dojrzewać wypełnienie obietnicy ” (Dzieciństwo str. 110-111).

Jezus dzisiaj znów jest w Świątyni, ale tym razem ma inną rolę, która dotyczy Go osobiście. Udaje się On, razem z Maryją i Józefem, na pielgrzymkę do Jerozolimy, jak nakazywało Prawo (por. Wj
23,17, 34,23 nn), mimo iż nie ukończył jeszcze trzynastego roku życia: jest to znak głębokiej pobożności Świętej Rodziny. Kiedy jego rodzice wracają do Nazaretu, wydarza się coś nieoczekiwanego: On nic nie mówiąc, pozostaje w Mieście. Przez trzy dni Maryja i Józef szukają Go i znajdują w Świątyni rozmawiającego z nauczycielami Prawa (por. Łk 2,46 – 47). Kiedy proszą Go o wyjaśnienie, Jezus mówi, że nie powinni się dziwić, ponieważ jest to właśnie jest  Jego miejsce, to jest Jego dom, On jest u Ojca, a Jego Ojcem jest Bóg (por. Dzieciństwo Jezusa, 165). „On – pisze Orygenes – wyznaje, że jest w świątyni swego Ojca, tego Ojca, którego nam objawił, i o którym mówi, ze jest Jego Synem” (Homilie do Ewangelii św. Łukasza, 18, 5).

Troska Maryi i Józefa o Jezusa jest taka sama jak każdego rodzica, który wychowuje dziecko, wprowadza je w życie i rozumienie rzeczywistości. Dlatego dziś trzeba szczególną modlitwę skierować do Pana Boga za wszystkie rodziny na świecie. Naśladując Świętą Rodzinę z Nazaretu, niech rodzice troszczą się poważnie o wzrost i wykształcenie swoich dzieci, aby dojrzewały jako ludzie odpowiedzialni i uczciwi obywatele, nigdy nie zapominając, że wiara jest cennym darem, o który trzeba zabiegać dla swoich dzieci także poprzez przykład osobisty. Jednocześnie módlmy się, aby każde dziecko zostało przyjęte jako dar od Boga, było wspierane przez miłość ojca i matki, aby mogło się rozwijać, jak Pan Jezus „wzrastać w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi” (Łk 2:52). Miłość, wierność i poświęcenie Maryi i Józefa są przykładem dla wszystkich małżonków chrześcijańskich, którzy nie są przyjaciółmi czy panami życia swoich dzieci, ale stróżami tego nieporównywalnego daru Boga. Milczenie Józefa, człowieka sprawiedliwego (por. Mt 1, 19), przykład Maryi, która zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu (por. Łk 2:51) niech wprowadzą nas w pełnię tajemnicy wiary i człowieczeństwa świętej Rodziny. Życzę wszystkim rodzinom chrześcijańskim, aby żyły w obecności Boga z taką samą miłością i radością jak rodziną
Jezusa, Maryi i Józefa.

po angielsku:

Witam wszystkich gości języka angielskiego obecnych w tej modlitwie Anioł Pański. Dzisiaj Kościół na całym świecie obchodzi święto Świętej Rodziny. Niech Jezus, Maryja i Józef ofiarują większą miłość, jedność i harmonię wszystkich rodzinom chrześcijańskim, aby one z kolei mogły być dobrym przykładem dla społeczności, w których żyją. Niech Bóg błogosławi was i wasze drogie rodziny!

po niemiecku:

Moje bożonarodzeniowe pozdrowienie kieruję do wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów oraz gości. Kościół obchodzi dziś Święto św. Rodziny. Zgodnie z planem Bożym Syn Boży przez wiele lat żył w ukryciu pośród ziemskiej rodziny. Święta Rodzina jest wzorem oraz modelem każdej rodziny chrześcijańskiej. Ona też pobudza nas do prawdziwej pobożności i miłości, do wszyskich, z którymi żyjemy. Uczy nas także żyć z Chrystusem pośród codzienności. Niech On udzieli wszystkim rodzinom swojego błogosławieństwa. Z całego serca życzę wam błogosławionego okresu świątecznego.

po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego (hiszpańsko języcznych), obecnych na tej modlitwie maryjnej. Stąd pozdrawiam również licznie zgromadzonych uczestników Eucharystii, która jest celebrowana w Madrycie w Święto Świętej Rodziny. Niech Jezus, Maryja i Józef będą przykładem wiary która pozwala jaśnieć miłości i wzmacnia życie w każdym miejscu. Za ich wstawiennictwem prośmy, aby rodzina była nadal cennym darem dla każdego z jej członków, aby była trwałą nadzieją dla całej ludzkości. Niech radość z dzielenia życia w mocy Bożej, którą jako dzieci czerpiemy od naszych rodziców, da nam siłę uczynić ze świata prawdziwe miejsce zrozumienia, solidarności i wzajemnego szacunku. Z tym pragnieniem, prośmy Maryję, naszą Matkę z Nieba, niech towarzyszy rodzinom w ich powołaniu, by były przykładem domowego Kościoła i komórką społeczeństwa. Niech Bóg błogosławi wam wszystkim. Szczęśliwej niedzieli!

po polsku:

Pozdrawiam Polaków uczestniczących w modlitwie Anioł Pański. Liturgia dzisiejszej niedzieli ukazuje nam życie świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Życzę, by wasze rodziny przenikała obecność Boga, wyróżniała miłość i zaufanie, by umacniała je więź oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Niech święta Rodzina pomaga wam pokonywać trudności, jakie niesie życie. Wszystkim z serca błogosławię.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj