Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Na zakończenie tej celebracji chciałbym podziękować biskupowi Andersowi Arboreliusowi, ordynariuszowi Sztokholmu, za jego uprzejme słowa, a także władzom i wszystkim, którzy brali udział w przygotowaniu i realizacji tej wizyty za ich zaangażowanie.

Pozdrawiam serdecznie przewodniczącego i sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej oraz panią arcybiskup Kościoła Szwecji. Pozdrawiam członków delegacji ekumenicznych oraz korpusu dyplomatycznego obecnych z tej okazji, a także tych wszystkich, którzy zechcieli przyłączyć się do nas w tej celebracji eucharystycznej.

Dziękuję Bogu za umożliwienie mi przybycia na tę ziemię i spotkania się z wami, z których wielu pochodzi z różnych części świata. Jako katolicy jesteśmy częścią wielkiej rodziny, wspieranej przez tę samą komunię. Zachęcam was do przeżywania waszej wiary w modlitwie, w sakramentach i w ofiarnej służbie osobom potrzebującym i cierpiącym. Proszę was, abyście byli solą i światłem w tych okolicznościach, w jakich się znajdujecie i poprzez wasz sposób bycia i działania życia zgodnie ze stylem Jezusa, a także z wielkim szacunkiem i solidarnością wobec braci i sióstr z innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz wszystkich ludzi dobrej woli.

W naszym życiu nie jesteśmy sami. Zawsze pomaga nam i towarzyszy Maryja Panna, która dzisiaj ukazuje się nam jako pierwsza wśród świętych, jako pierwsza uczennica Pana. Powierzmy się Jej obronie i przedstawmy Jej nasze smutki i radości, lęki i aspiracje. Wszystko powierzmy Jej obronie, będąc pewnymi, że na nas patrzy i troszczy się o nas z macierzyńską miłością.

Drodzy Bracia, proszę was, nie zapominajcie modlić się za mnie. Wy również będziecie zawsze bardzo obecni w moich modlitwach.

A teraz pozdrówmy razem Maryję Dziewicę modlitwą „Anioł Pański”.

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj