ZNP rozpoczął strajk włoski w szkołach

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął dziś bezterminowy strajk włoski w szkołach. W ramach protestu pedagodzy będą wykonywać tylko te czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego. ZNP domaga się zwiększenia poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Związkowcy prowadzili w ubiegłym tygodniu akcję informacyjną na temat formuły protestu. Strajku nie popiera Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Rzecznik oświatowej „Solidarności” Olga Zielińska wskazała, że „protest włoski” nie funkcjonuje w polskim kodeksie prawnym.

– Pracownicy, którzy biorą w nim udział, nie są chronieni prawem. Co więcej, dyrektor szkoły może takiego nauczyciela zastosować kary dyscyplinarne lub np. zabrać mu dodatek motywacyjny. „Solidarność” stoi na stanowisku, że drogą do realizacji naszych celów będzie dialog i rozmowa z rządem. Tego się trzymamy. Przypomnijmy, że strajk włoski odnosi się do pojęcia, że pracownicy wykonują swoje działania nadmiernie drobiazgowo, wydłużając czas wykonania danej czynności – powiedziała Olga Zielińska.

Bezterminowy protest włoski budzi niepokój wśród rodziców uczniów. Obawiają się oni powtórki z kwietnia bieżącego roku, kiedy pod znakiem zapytania stanęły m.in. egzaminy maturalne.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaapelowało do ZNP o dialog z rządem.

RIRM

drukuj