fot. R. Sobkowicz/Nasz Dziennik

Zagłosuj w wyborach prezydenckich

Dziś mija ostatni termin składania wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, który należy złożyć w urzędzie gminy, gdzie jesteśmy umieszczeni w spisie wyborców. Za granicą zaświadczenie możemy otrzymać w konsulacie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania daje możliwość wyborcom, zagłosowania w niedzielę, w drugiej turze wyborów prezydenckich, w dowolnym lokalu wyborczym w kraju i za granicą.

Do odbioru zaświadczenia można upoważnić inną osobę. Wówczas należy sporządzić wniosek o wydanie zaświadczenia oraz upoważnienie, w którym wyborca wskazuje swoje dane  tj.: imię i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania takowego zaświadczenia.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie wykreślony ze spisu wyborców w urzędzie, w którym dotychczas był ujęty.

Należy zwrócić uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wyborcy, którzy wnioskowali o zaświadczenie przed pierwszą turą wyborów, otrzymali także zaświadczenie dotyczące drugiej tury wyborów.

 

RIRM

drukuj