fot. Tomasz Strąg

Z. Kuszlewicz: Ogólnie i niejasno wskazuje się cele i powody, dla których grunty SP będące w zarządzie LP miałyby być przekazywane

„Solidarność” leśników podkreśla, że projekt nowelizacji ustawy o lasach jest szkodliwy zarówno z przyrodniczego, jak i gospodarczego punktu widzenia. Jest tam szereg niebezpiecznych zapisów – wskazał na antenie Radia Maryja Zbigniew Kuszlewicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność”.

Chodzi o poselski projekt, który w kwietniu wpłynął do Sejmu. Rozszerza on m.in. możliwości dokonywania zamiany gruntów należących do Lasów Państwowych na cele inwestycyjne ważne z punktu widzenia państwa. Obecnie przepisy dopuszczają zamianę tylko dla celów gospodarki leśnej.

Przerwania prac nad nowelizacją domaga się „Solidarność” leśników. Przewodniczący Zbigniew Kuszlewicz zauważył, że projekt zawiera szereg wątpliwości i pozostaje w sprzeczności z ideą ochrony gruntów leśnych.

– Ogólnie i niejasno wskazuje się cele i powody, dla których grunty Skarbu Państwa będące w zarządzie Lasów Państwowych miałyby być przekazywane. Nie ma też żadnego zapisu, który brałby pod uwagę walory przyrodnicze. Przecież nie wszystko możemy przekazywać. Są grunty, które mogą się spodobać inwestorowi, może on liczyć, że zbije na tym kapitał, ale te grunty absolutnie nie powinny być przekazywane – powiedział Zbigniew Kuszlewicz.

Związkowcy „Solidarności” leśników przedstawili już swoje stanowisko wszystkim parlamentarzystom i przedstawicielom władz państwowych.

 

RIRM

drukuj