Wzrasta liczba przestępstw gospodarczych

W Polsce wzrasta liczba przestępstw gospodarczych. W ubiegłym roku doszło do 169 tys. tego typu przestępczych procederów, czyli o 6,4 tys. więcej niż w 2014 r. Wynika to z danych Komendy Głównej Policji, które poznał dziennik „Rzeczpospolita”. W miesiącu dochodzi średnio do 1 tys. 400 tego typu przestępstw.

Według Komendy Głównej Policji najbardziej wzrosła liczba oszustw gospodarczych. W ubiegłym roku odnotowano ich o 16 tys. więcej niż w 2014 r. Natomiast o blisko 600 wzrosła liczba fałszerstw gospodarczych.

Dziś klasyczne działania mafijne koncentrują się właśnie na gospodarce. To jest dowód słabości państwa przez ostatnie lata za rządów PO-PSL – mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Szewczak, ekonomista.

– Za rządów koalicji PO-PSL było takie nieformalne przyzwolenie dla tego typu działań i to niestety skutkuje tym, że już nie tylko ta szara strefa, ale również czarna strefa gospodarcza, ma takie rozmiary. Mówi się o tym, że to jest około 300, a nawet 400 mld złotych rocznie – to jest ta szara strefa w gospodarce. Olbrzymia część z tego to również przestępczość gospodarcza. Gigantyczna skala przestępstw w zakresie wyłudzeń podatkowych, oszustw, ale również drobniejszych przestępstw finansowych. Mimo rygorystycznych kolejnych rozwiązań legislacyjnych kuleje egzekucja prawa. Najważniejsze jest skuteczne ściganie przestępstw o największej skali finansowej – zwraca uwagę poseł Janusz Szewczak.

Eksperci podkreślają, że oszustwa gospodarcze są trudne do wykrycia i ujawnienia, a procesy ciągną się latami. Zyski z tego rodzaju przestępczej działalności są ogromne. Dla policji walka z tym rodzajem przestępczości to dziś jeden z jej priorytetów.

 

RIRM

drukuj