fot. PAP/Andrzej Grygiel

Wzrasta liczba miejsc w żłobkach i dziecięcych klubach

Systematycznie wzrasta liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych – wynika ze sprawozdania z realizacji w 2015 r. ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, które rozpatrywała komisja senacka. Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest ok. 3,4 tys. takich instytucji.

Obecny na środowym posiedzeniu komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, wiceminister RPiPS Bartosz Marczuk wyraził zadowolenie, że liczba miejsc w instytucjach opieki nad małymi dziećmi stale rośnie, ale przyznał jednocześnie, że tempo tego wzrostu nie jest w pełni zadowalające.

W 2010 r. funkcjonowało 511 żłobków i oddziałów żłobkowych, a w 2015 r. było już prawie 3 tys. instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów. W tym samym okresie o 158 proc. wzrosła liczba rejestrowanych miejsc opieki (z ok. 32,5 tys. w 2010 r. do ok. 84 tys. miejsc w 2015 r.). Systematycznie wzrasta również odsetek dzieci w wieku do 3 lat objętych opieką (w 2010 r. – ok. 2,6 proc., a w 2015 r. ok. 8,3 proc.).

Bartosz Marczuk poinformował, że pod koniec października w Polsce funkcjonowało już 3,4 tys. instytucji wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów. Łącznie zapewniały one ok. 93,5 tys. miejsc opieki, co oznacza, że opieką taką jest objętych 9,2 proc. dzieci do lat trzech. Polityk dodał, że w związku z wydłużeniem urlopów rodzicielskich do tych instytucji w większości trafiają dzieci, które ukończyły już pierwszy rok życia.

Na koniec 2015 r. gminy zadeklarowały potrzebę utworzenia ok. 28,2 tys. nowych miejsc w żłobkach.

W ocenie wiceministra należy zastanowić się nad „większym otwarciem na te instytucje, które są mniejsze, przyjaźniejsze rodzinie”.

„Wydaje się, że w tym kierunku powinny iść prace, aby możliwość powstawania tych instytucji, łącznie ze żłobkami, zliberalizować” – dodał Bartosz Marczuk.

Polityk zapowiedział również m.in., że resort rozważa zmiany w programie „Maluch”.

W przypadku żłobków w największym stopniu wzrosła liczba instytucji utworzonych przez osobę fizyczną, a w przypadku klubów dziecięcych – przez osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej. Autorzy sprawozdania zwracają uwagę, że gminy wykazują niższą aktywność w zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności, w porównaniu z podmiotami sektora niepublicznego.

Najwięcej miejsc w instytucjach opieki jest w województwach: dolnośląskim, mazowieckim i śląskim, a najmniej w podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Z kolei największe zapotrzebowanie na takie miejsca zgłaszają województwa: mazowieckie, pomorskie i śląskie, a najmniejsze – lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Wydatki (gmin i budżetu państwa) na instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wzrosły z 652,7 mln zł w 2014 r. do 802,5 mln zł w 2015 r.

PAP/RIRM

drukuj