fot. pixabay.com

Wyrok TK w sprawie tzw. aborcji eugenicznej powodem spadku dzietności w Polsce? M. Guziak–Nowak: To nadinterpretacja mająca służyć celom ideologicznym i politycznym

Na decyzje Polaków dotyczące dzietności czy zakładania rodziny największy wpływ ma pogarszająca się sytuacja ekonomiczna. W ten sposób działacz pro-life, Magdalena GuziakNowak, odniosła się do opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” sondażu.

Dziennikarze, analizując dane, twierdzą, że to ograniczenie procederu tzw. aborcji wpływa na dzietność w Polsce. Kolejny raz sondaż stał się przyczyną do skrytykowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wzmocnił ochronę ciężko chorych dzieci nienarodzonych.

Według badania orzeczenie zmniejszyło chęć posiadania dzieci i zwiększyło polaryzację międzypokoleniową oraz płciową. Za liberalizacją przepisów aborcyjnych mają być głównie młodzi i kobiety. Przeciwną postawę prezentują osoby starsze i mężczyźni.

Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka polemizuje z tym sondażem i podkreśla, że w Polsce nadal brakuje odpowiedniego wsparcia dla rodzin, które posiadają chore dzieci.

Pamiętajmy, że oprócz tego, że została zdelegalizowana tzw. przesłanka eugeniczna, to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zobowiązali ustawodawcę do szczegółowej rewizji przepisów dotyczących wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Niestety w tym temacie nie wydarzyło się nic sensowego i ta grupa społeczna ciągle jest niezaopiekowana, ale mimo wszystko, mimo to wysuwanie wniosku, że Polacy nie chcą mieć dzieci , dlatego że w razie czego nie można byłoby ich zabić, wydaje mi się bardzo nie tylko daleko idącym wnioskiem, ale nadinterpretacją, która ma służyć celom ideologicznym i politycznym – mówi Magdalena Guziak-Nowak.

Dwa lata temu Trybunał Konstytucyjny wykluczył tzw. przesłankę eugeniczną, czyli możliwość zabicia dziecka w łonie matki ze względu na jego ciężką chorobę.  W dalszym ciągu polskie prawo dopuszcza proceder tzw. aborcji w przypadku, gdy ciąża zagraża życiu matki oraz jeśli doszło do niej w wyniku czynu zabronionego.

RIRM

drukuj