fot. www.gov.pl

Wykorzystanie funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014-2020

Polska jest największym beneficjentem funduszy unijnych z perspektywy na lata 2014–2020. Czas na wykorzystanie środków mija w 2023 roku. Trwają już prace nad szczegółami dotyczącymi programów operacyjnych na kolejną perspektywę.

Jeśli chodzi o wykorzystanie unijnych środków z perspektywy 2014-2020, Polska bardzo dobrze się z tego wywiązała – mówił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Tadeusz Kościński.

– Jesteśmy jednym z liderów kwotowo i procentowo w wykorzystywaniu tych funduszy. Widać, że nasi przedsiębiorcy oraz samorządy bardzo dobrze sobie radzą z tymi procedurami – powiedział Tadeusz Kościński.

W naszym państwie realizowanych jest ponad 92 tys. umów o dofinansowanie. Ich wartość opiewa na blisko 531 mld zł z wykorzystaniem unijnych funduszy.

– To już tak naprawdę końcówka, więc wydatkowanie idzie bardzo dobrze. Najwięcej spraw dotyczy samej realizacji projektów oraz procedur związanych z wydatkowaniem środków, bo to co boli najbardziej, to jak beneficjent musi zwrócić pieniądze. Ilość zgłoszeń rozkłada się mniej więcej równomiernie w czasie. To jest około 200 spraw rocznie – zaznaczyła Agata Zielińska, rzecznik funduszy europejskich.

Trwają już prace nad szczegółami dotyczącymi programów operacyjnych na kolejną perspektywę. Ministerstwo Finansów kończy prace nad projektem Umowy Partnerstwa. To najważniejszy dokument, który określa, w co nasze państwo zainwestuje fundusze europejskie z nowej perspektywy na lata 2021–2027.

– Naszą rolą jest, żeby dowiedzieć się, co przeszkadza i eliminować wszystkie bariery, aby wszyscy wiedzieli, że są takie fundusze, na jakie tematy można je wykorzystać i później się rozliczyć. Spodziewamy się pytań z każdej dziedziny, żeby ułatwić sobie życie – oznajmił Tadeusz Kościński.

– Mam nadzieję, że w przyszłej perspektywie będziemy mieli szanse wykorzystać propozycje, które zostaną zgłoszone przez wnioskodawców i beneficjentów za pośrednictwem portalu Głos beneficjenta – podsumowała Agata Zielińska.

Na lata 2021-2027 z unijnego budżetu wpłynie do Polski ponad 72 mld euro z polityki spójności, a także 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. 25 mld euro ma zostać przeznaczonych na program krajowy FEnIKS, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

TV Trwam News

drukuj