WSKSiM: Sympozjum naukowe „Oblicza wolności”

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa coroczne sympozjum naukowe z okazji liturgicznego wspomnienia św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy. Tym razem przedmiotem naukowej refleksji są „Oblicza wolności”.

Dr Dorota Żuchowska, dziekan uczelni zwraca uwagę na różnorodność tematów podejmowanych w cyklu organizowanych sympozjów.

– Za każdym razem przedmiotem naukowej refleksji jest ważny problem dotyczący wybranych przestrzeni życia społecznego. W minionych latach podjęte zostały m.in. takie tematy jak: oblicza propagandy, oblicza iluzji, oblicza wolności słowa, oblicza prawdy, oblicza patriotyzmu, oblicza polityki, oblicza ładu, oblicza słowa, oblicza zakłamania, oblicza autorytetu, oblicza współczesnej kultury czy zeszłoroczne oblicza tolerancji. Tym razem nasi znakomici prelegenci będą zgłębiać istotę wolności, wskazując przede wszystkim na jej właściwe pojmowanie – powiedziała dziekan WSKSIM, dr Dorota Żuchowska.

Wśród osób wygłaszających dziś swoje wykłady znajdują się znakomici prelegenci z różnych ośrodków akademicki w Polsce, a także przedstawiciele świata polityki i kultury tacy jak: ks. bp dr Adam Lepa z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Michał Seweryński, były minister edukacji narodowej i nauki oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego a obecnie senator RP, pani poseł prof. Krystyna Pawłowicz, ks. prof. dr hab. Jan Machniak – kierownik Katedry Teologii Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Dr hab. Sławomir Cenckiewicz, krytyk teatralny – pani Temida Staniewicz-Podhorecka oraz dyrektor Radia Maryja o dr Tadeusz Rydzyk.

Tematy podejmowane przez prelegentów w trakcie dzisiejszego sympozjum to „Wzorce wolności w polskich mediach”, „Wolność w polskim prawie”, „Wolność w gospodarce”, „Wolność religijna w ujęciu Jana Pawła II”, „Wolność w czasach totalitaryzmu komunistycznego” oraz „Wolność artystyczna czy samowola?”.

Pomysłodawcami sympozjum organizowanego przez Wyższą Szkołę Medialną są JE ks. bp dr Adam Lepa z Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski oraz założyciel WSKSIM – o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Sympozjum jest transmitowane przez akademickie SIM Radio.

Słuchaj: www.simradio.pl

 

RIRM

drukuj