fot. WSKSiM

WSKSiM: Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska o wyzwaniach Polski w kontekście międzynarodowym

Koordynacja Europejskich Systemów Zabezpieczenia Społecznego – pod takim tematem odbyło się szkolenie organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Głos zabrała m.in. prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, która mówiła o wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w kontekście międzynarodowym.

– Skoro Polska w największym zakresie korzysta z przepisów o delegowaniu, to powinna również wnieść swój wkład praktyk zastosowania z dotychczasowych przepisów w ten proces, tak aby te przepisy uwzględniały nasz głos, nasz dorobek. Również udział w powstawaniu tych przepisów musi być brany pod uwagę przez takie instytucje, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie odpowiadał później za ich stosowanie – wskazała Gertruda Uścińska.

Prezes ZUS zaznaczyła, że innym wyzwaniem jest decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej.

– Także tutaj jest bardzo potrzebny aktywny udział Polski ze względu na to, że obywatele polscy w dużym stopniu korzystają z tych przepisów. W tej chwili w większości, jeżeli chodzi o świadczenia krótkookresowe czy długoterminowe, są w trakcie nabywania tych uprawnień, ale w największym stopniu korzystają z przepisów o delegowaniu, zachowaniu prawa do ubezpieczenia kraju, z którego wyjeżdżają, czyli polskiego ustawodawstwa. Z punktu widzenia instytucji ubezpieczeniowych, na pewno to nowe wyzwanie musi być bardzo szczegółowo wkalkulowane we współpracę z instytucjami brytyjskimi, w ścisłą współpracę z  instytucjami innych państw członkowskich Unii Europejskiej – akcentowała Gertruda Uścińska.

TV Trwam News/RIRM

drukuj