fot. WSKSiM

WSKSiM: dziś konferencja dot. europejskich systemów zabezpieczenia społecznego

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się dziś konferencja nt. „Koordynacji Europejskich Systemów Zabezpieczenia Społecznego”. Spotkanie o godz. 10.00 otworzą prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska oraz rektor uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Do tematu konferencji wprowadzi wykładowca WSKSiM ks. prof. Paweł Bortkiewicz. W swoim wystąpieniu przedstawi on koncepcję społeczeństwa i państwa w Katolickiej Nauce Społecznej jako kontekst problemu ubezpieczeń społecznych.

– Chciałbym nakreślić pewien szerszy problem związany, z jednej strony, z zagadnieniami, najkrócej rzecz ujmując, pewnej koncepcji państwa – państwa, w którym naczelną zasadę odgrywa zasada personalistyczna podkreślająca godność osoby ludzkiej. Z drugiej strony, chcę też podkreślić, że w świetle tej zasady struktura społeczeństwa i państwa musi się opierać (…) na logice rynku (…) i na logice daru. Te dwa elementy są, jak sądzę, niezwykle ważne w każdych kwestiach społecznych, w tym także w perspektywie ubezpieczeń społecznych – mówi ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Następnie prof. Andrzej Mielczarek, wykładowca WSKSiM będzie mówił o potrzebie zabezpieczeń społecznych w życiu człowieka, a prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska nakreśli współczesne wyzwania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Po południu na konferencji głos zabiorą też inni specjaliści ZUS: Aneta Pochylska z Departamentu Rent Zagranicznych, Ewa Kosowska – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek oraz Agnieszka Ślązak – wicedyrektor Departamentu Zasiłków.

RIRM

drukuj