WSKSiM dla sprawiedliwości społecznej

Dobiegło końca I Międzynarodowe Spotkanie Młodych Katolików dla Społecznej Sprawiedliwości. W spotkaniu na zaproszenie rektora Uniwersytetu Laterańskiego ks. bp. Enrico dal Covolo udział wzięli studenci WSKSiM.

W niedzielę studenci uczestniczyli także w celebracji Niedzieli Palmowej na Placu św. Piotra. Studenci WSKSiM w procesji z darami reprezentowali Polską młodzież uczestniczącą w spotkaniu Młodych Katolików dla Społecznej Sprawiedliwości.

„To wielkie wyróżnienie dla nas wśród tych wszystkich osób, które tutaj przyjechały z całego świata” – mówi Marta Telakowska, studentka WSKSiM.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej to jedyna polska uczelnia, która brała udział w I Międzynarodowe Spotkanie Młodych Katolików dla Społecznej Sprawiedliwości. W sumie w spotkaniu uczestniczyło 130 młodych z całego świata w tym pięciu studentów WSKSiM. Młodzież  przyjechała do Rzymu, aby wspólnie porozmawiać o wyzwaniach jakie stawia przed nimi dzisiejszy świat.

W zamyśle organizatorów rozmowy miały przełożyć się na konkretne działania, czego rezultatem ma być powołanie do życia Międzynarodowego Obserwatorium.

Spotkanie Młodych Katolików dla Społecznej Sprawiedliwości rozpoczęło się w środę 20 marca i trwało cztery dni.

– Na spotkanie przyjechało ponad 130 młodych osób, które chcą wspólnie zastanowić się nad tym, jak młodzi katolicy w dzisiejszym świecie mogą razem współpracować dla poprawy sprawiedliwości społecznej na świecie. My jako studenci WSKSiM czujemy się wyróżnieni uczestnictwem w tym ważnym ogólnoświatowym projekcie – podkreśla Marta Telakowska, studentka WSKSiM.

Jak zaznacza – młodzi, zgromadzeni na spotkaniu każdy dzień rozpoczynali modlitwą z wezwaniem Ducha Świętego. Podczas spotkań młodzież uczestniczyła w wykładach, których prelegentami byli m.in.: biskup Enrico dal Covolo, rektor Uniwersytetu Laterańskiego, jak także kardynał Oscar Maradiaga, szef Caritasu oraz biskup Vincenzo Paglia.

– Ks. abp Vincenzo Paglia, który jest przewodniczącym Rady Papieskiej ds. Rodziny w swoim wykładzie zwracał uwagę na problemy z jakimi zmaga się współczesna rodzina. Poruszył m.in. temat imigracji, rozwodów, ataku na rodzinę, a także nagminnej próby legalizacji związków homoseksualnych – poinformowała Marta Telakowska.

I Międzynarodowe Spotkanie Młodych Katolików dla Społecznej Sprawiedliwości zakończyło się błogosławieństwem od emerytowanego papieża Benedykta XVI.

– Bardzo miłym akcentem na koniec naszego spotkania było imienne błogosławieństwo od emerytowanego papieża Benedykta XVI oraz wręczenie pamiątkowych medali. Każdy z nas dostał imienne błogosławieństwo – podkreśliła Marta Telakowska.

Spotkanie Ludzi Młodych dla Sprawiedliwości Społecznej to przede wszystkim czas wymiany doświadczeń tego, co prowadzi do sprawiedliwości. To także wymiana zdań na temat problemów społecznych występujących na różnych kontynentach – zaznacza studentka.

– Mogliśmy spotkać się z młodymi ludźmi z całego świata. Mogliśmy usłyszeć z jakimi problemami się zmagają– są one często różne niż nasze. Problemy osób z Azji czy z Ameryki Południowej są inne od problemów Europy, ale wiele tych problemów rodzi się z podobnych źródeł. (…) Podczas rozmów wyciągaliśmy wnioski. Większość osób zwróciła tutaj uwagę na rolę mediów i kształcenia przyszłych dziennikarzy. Za bardzo ważną rzecz uznaliśmy kształcenie przyszłych dziennikarzy, polityków – okazuje się, że przez media w XXI wieku jesteśmy w stanie coś zmienić.  To właśnie my – katolicy powinniśmy dziś korzystać z tych środków przekazu; po to, aby zaznaczyć swoją obecność w świecie i pokazać, że sprzeciwiamy się temu wszystkiemu, co proponuje nowoczesny świat  – zwracała uwagę Marta Telakowska.

„Teraz przed osobami, które zorganizowały ten kongres jak też przed nami stoi poważne zadanie” – podkreśla studentka.

– W przeciągu kilku miesięcy chcą oni przeanalizować wszystkie wyniki naszej pracy, zrobić z tego materiał filmowy, a także wydać książkę. Chcą wspólnie zastanowić się nad tym, co robić dalej; jak młodzi ludzie z całego świata mogą zjednoczyć się, aby podnieść poziom sprawiedliwości społecznej we wszystkich państwach świata. Ma też powstać specjalna globalna rada, która ma koordynować działania młodych katolików we wszystkich państwach – zaznaczyła Marta Telakowska.

 

Wypowiedź Marty Telakowskiej


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj