fot. PAP/Leszek Szymański

Wskaźnik dzietności w Polsce wzrósł o 12 proc. w 2 lata

W ciągu dwóch lat wskaźnik dzietności w Polsce wzrósł o 12 proc. W ub.r. wyniósł o 1,45. W 2016 r. o 1,36 – poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że ciągle nam jednak daleko do wskaźnika, który gwarantuje prostą zastępowalność pokoleń. Musiałby on wynieść co najmniej 2.1.

Minister Elżbieta Rafalska podkreśliła, że najważniejszy jest trend wzrostowy.

– W marcu 2018 r. urodziło się 32 tys. dzieci. To są dane GUS. Wiem, że to jest o 2,7 tys. mniej, niż w roku 2017, ale musimy proszę państwa pamiętać o tym, że ten 2017 jest rokiem rekordowym i pobicie każdego miesiąca będzie już trudne. Ważne, żeby utrzymała się tendencja wzrostowa w stosunku do lat poprzednich – powiedziała Elżbieta Rafalska.

Wiceminister rodziny Bartosz Marczuk zwrócił uwagę, że wzrosła liczba urodzeń trzecich i kolejnych dzieci. To efekt programu Rodzina 500 plus – zauważył. To istotne, ponieważ 54 proc. rodzin wychowuje jedno dziecko.

– Proszę zwrócić uwagę, jak skalibrowany dobrze jest program 500 plus. On pomaga przy tym pierwszym dziecku, jeśli chodzi o to świadczenie czy tę kwestię socjalną, czyli żeby wyrywać te dzieci z biedy czy z nędzy. Natomiast od drugiego dziecka w górę jest bardzo wyraźna zachęta do tego, żeby to drugie dziecko mieć ze względu na to, że wtedy jest już bez kryterium dochodowego przyznawane świadczenie 500 plus. Te dane, które prezentuje nam GUS, że rodzi nam się wreszcie drugie i trzecie dziecko, to jest bardzo dobra informacja. Oczywiście nasza polityka rodzinna nie jest tylko oparta na 500 plus – zaznaczył Bartosz Marczuk.

Rząd rozwija także program Maluch Plus oraz Kartę Dużej Rodziny.

RIRM

drukuj