Wiceminister S. Szwed: Dzięki świadczeniu „500 plus” do rodzin trafiło już 60 mld zł

W ciągu niespełna trzech lat funkcjonowania świadczenia „500 plus” polskie rodziny otrzymały już ponad 60 mld zł – poinformował w sobotę wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed na konferencji PiS „Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce”.

Stanisław Szwed powiedział, że w ciągu niespełna trzech lat działalności programu Rodzina 500 plus „polskie rodziny otrzymały ponad 60 mld zł”.

„Te wskaźniki, które mówią o praktycznie zlikwidowaniu ubóstwa wśród dzieci, czy podniesieniu wskaźnika dzietności z 1,26 do 1,47 – to są te owoce realizacji programu Rodzina 500 plus” – podkreślił.

Wiceminister mówił też o realizowanej przez rząd polityce senioralnej, w tym o programie Senior plus. W ramach tego programu samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie dziennych domów i klubów dla seniorów.

„W skali kraju (rocznie) przeznaczamy na ten program 80 mln zł” – powiedział Stanisław Szwed.

Przypomniał również o programie Maluch plus, który wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

„Tylko w ciągu trzech lat ze 150 mln zł podnieśliśmy wysokość nakładów na 450 mln zł” – powiedział Szwed.

„Mieliśmy najniższe wskaźniki, jeśli chodzi o +użłobkowienie+ jak zaczynaliśmy w 2015 r. to było na poziomie 12 proc., teraz mamy na poziomie 20 proc. To jest ewidentny sukces też programu Maluch plus i wzrostu tych środków” – ocenił wiceminister.

Stanisław Szwed mówił również o programie Opieka 75 plus, w ramach którego gminy do 60 tys. mieszkańców mogą skorzystać z 50 proc. dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wiceminister przypomniał, że od stycznia działa Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

„W tym roku to będą środki na poziomie 700 mln zł, w przyszłym roku to już będzie na poziomie prawie 2 mld zł. To będą środki, które z jednej strony będą wspierać cały pakiet wsparcia osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i warto z tego skorzystać. To będzie opieka wytchnieniowa, to będzie wsparcie na mieszkania chronione, to będzie również wsparcie na windy i inne możliwości, z których państwo jako samorząd będą mogli skorzystać” – powiedział.

Stanisław Szwed mówił też o urzędach pracy.

„W tym roku (przeznaczymy – PAP) 150 mln zł na wsparcie urzędów pracy dotyczące dofinansowania zatrudnienia, ale również na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Te środki są dla samorządów, warto z tego korzystać” – powiedział.

„I bardzo ważna zmiana: na Krajowy Fundusz Szkoleniowy ponad 230 mln zł w tym roku, 100 proc. więcej środków z których można skorzystać na szkolenia, na przekwalifikowania” – dodał.

PAP/RIRM

drukuj