Wicemarszałek Mazurek: Zgromadzenie parlamentarne Polski i Litwy wznowi pracę

Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne, które nie obraduje od dziewięciu lat, w tym roku wznowi prace – poinformowała w czwartek wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek na konferencji prasowej w Wilnie.

„Proponujemy, by do spotkania doszło jeszcze w tym roku” – powiedziała Beata Mazurek, podkreślając, że ma być ono „poprzedzone spotkaniem grup roboczych z Polski i Litwy, które określiłoby agendę naszych działań”.

„Nie jest tajemnicą, jakie są plusy naszej współpracy, ale też wiemy, jakie są problemy. Dlatego chcemy, aby Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne było zgromadzeniem czynnym, aktywnym i przyczyniło się do rozwiązywania tych problemów” – powiedziała wicemarszałek Sejmu.

Jak dodała, dotyczą one zarówno Polaków mieszkających na Litwie, jak i Litwinów w Polsce.

Beata Mazurek poinformowała, że nie są jeszcze wyznaczone daty spotkań, ale – jak zaznaczyła – strona polska chce, by „zespół roboczy spotkał się jak najszybciej. Może uda się już w maju, a na jesieni, najpóźniej do końca roku, odbędzie się zgromadzenie parlamentarne”.

Polsko-Litewskie Zgromadzenie Parlamentarne, które obradowało dwa razy do roku, w 2009 roku przerwało pracę. Ochłodzenie relacji nastąpiło w związku z tym, że – jak oceniała strona polska – strona litewska nie wykazywała woli rozstrzygania problemów mieszkającej na Litwie mniejszości polskiej.

PAP/RIRM

drukuj