Weto dla redukcji emisji CO2

Solidarna Polska chce, by rząd zawetował propozycję 40-procentowej redukcji emisji CO2. Poseł Ludwik Dorn poinformował na konferencji, że partia złoży w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie.

Chodzi o nową politykę klimatyczno-energetyczną UE do 2030 r. KE zaproponowała ustalenie wiążącego celu redukcji emisji CO2 o 40 proc., z kolei cel dotyczący zwiększenia udziału OZE do 27 proc. miałby być wiążący dla UE jako całości, ale nie dla poszczególnych państw.

Poseł ostrzegł, że przyjęcie jeszcze większego niż dotychczas celu redukcji CO2 będzie uderzało w polską gospodarkę.

– Zdaniem ludzi związanych z przemysłem energochłonnym, górnictwem oraz energetyką – podwyższenie w 2020-2030 celu obowiązkowego do redukcji 40 proc. będzie stanowiło niszczący cios w podstawy polskiej gospodarki. Odczujemy to w sposób niesłychanie bolesny, m.in. w postaci spadku konkurencyjności, zamykania zakładów pracy oraz wzrostu cen energii  – zwrócił uwagę poseł Ludwik Dorn.

Propozycję KE w marcu rozpatrzy Rada Europejska.

RIRM

drukuj