Ważna informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Tylko do dziś osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o dopisanie do lokalu przystosowanego do ich potrzeb. Także dziś mija termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie Braille’a. Wnioski należy składać w urzędzie gminy.

Osoby niepełnosprawne powinny także wiedzieć o tym, że mogą cofnąć pełnomocnictwo, którego udzieliły wcześniej innej osobie. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 23 maja 2014 r.

Oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa można także złożyć w dniu głosowania (25 maja 2014 r.) obwodowej komisji wyborczej, ale tylko w sytuacji kiedy pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Także do dziś osoby mieszkające poza granicami Polski mogą wybrać opcję głosowania korespondencyjnego. Żeby uzyskać taką możliwość należy dokonać rejestracji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ambasady, czy konsulatu. [WIĘCEJ]

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. Zgłoszenia dokonuje się do dnia 22 maja 2014 r.

Tego samego dnia (22 maja) upływa termin złożenia wniosku o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym na polskim statku morskim [ZOBACZ]. Wniosek należy złożyć do kapitana statku. Dotyczy to wyborców, którzy w dniu wyborów będą przebywać na polskim statku morskim. Złożenie takie wniosku nie jest konieczne jeżeli wyborca będzie posiadał zaświadczenie o prawie do głosowania. Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do dnia 23 maja 2014 r. konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty .

Do 23 maja 2014 r. wniosek o zaświadczenie musi złożyć wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą oraz wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów. Wnioski należy złożyć w urzędzie gminy. Z uzyskanym zaświadczeniem można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Natomiast wyborca zamieszkały w Polsce czasowo przebywający poza miejscem stałego zameldowania może się ubiegać o udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu. W tym celu musi złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca do dnia 20 maja 2014 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 25 maja. Wybierzemy 51 polskich przedstawicieli. Więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. [KLIKNIJ]

RIRM/pkw.gov.pl

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl