fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

Warszawa: WSA uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. Kredytowej 6

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił we wtorek decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie nieruchomości przy ul. Kredytowej 6. Prezydent miasta nie ma uprawnień do przeprowadzenia części czynności procesowych, do których zobowiązała go komisja – uznał sąd.

Decyzję w sprawie Kredytowej 6 komisja weryfikacyjna uchyliła w grudniu 2018 r. W ocenie komisji decyzję wydano z naruszeniem prawa. Sprawa została przekazana miastu do ponownego rozpatrzenia.

W zaskarżonej decyzji komisja weryfikacyjna nakazała prezydentowi Warszawy dokonanie wielu czynności, między innymi ustalenie, czy nieruchomość była w posiadaniu dotychczasowego właściciela w dniu składania wniosku dekretowego, czy została objęta układem indemnizacyjnym (odszkodowawczym), a także, czy umowa o sprzedaży roszczeń, o której mowa w sprawie, jest nieważna, i czy nie doszło do rażącego zachwiania ekwiwalentności świadczeń między jej stronami.

Skargę na decyzję komisji złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie beneficjenci reprywatyzacji oraz – tylko w zakresie części uzasadnienia – miasto stołeczne Warszawa. We wtorek WSA uchylił zaskarżoną decyzję. Podobnie jak w poprzednich sprawach sąd uznał, że prezydent Warszawy przy wydawaniu decyzji nie miał obowiązku zbadać tzw. przesłanki posiadania.

Jak podkreślono w komunikacie WSA, sąd wyjaśnił także, że prezydent miasta nie ma uprawnień do przeprowadzenia części czynności procesowych, do których zobowiązała go komisja weryfikacyjna, natomiast ma je sama komisja, która zgodnie z przepisami w postępowaniu administracyjnym ma uprawnienia prokuratora.

„Uznając zasadność przeprowadzenia tych czynności, sąd uznał, że czynności te powinna przeprowadzić Komisja Weryfikacyjna przed wydaniem decyzji. Tym samym uchylenie decyzji Prezydenta miasta stołecznego Warszawy przez Komisję Weryfikacyjną należało uznać za przedwczesne” – czytamy.

Wydany wyrok jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość jego zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ubiegłym tygodniu WSA uchylił decyzję komisji w sprawie Puławskiej 137 – był to pierwszy w tym roku wyrok WSA w sprawie skarg na orzeczenia komisji weryfikacyjnej. W zeszłym roku WSA uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawach różnych nieruchomości, natomiast kilka decyzji komisji utrzymał w mocy.

PAP

drukuj