fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Warszawa: W Sejmie trwa konferencja „Migracje a sytuacja demograficzna Polski”

Jakie wyzwania stawia przed nami demografia i jak zapobiec niekorzystnym tendencjom rozwoju migracji? Na te pytania starają się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Migracje a sytuacja demograficzna Polski”, która trwa w Sejmie.

Celem konferencji jest próba zidentyfikowania rzeczywistych problemów dotyczących sytuacji demograficznej i określenie możliwych działań na rzecz jej poprawy. Dodatkowo omawiane są pomysły dotyczące zapobiegania lub zahamowania niekorzystnych tendencji rozwoju migracji.

Wnioski płynące z debaty mają stanowić podstawę dla władz wszystkich szczebli do działań, które zmniejszą skutki nieuchronnych zmian demograficznych, zwłaszcza w kontekście społeczności lokalnych.

Idee wydarzenia przybliżyła poseł prof. Józefina Hrynkiewicz, szefowa Rządowej Rady Ludnościowej, inicjatorka wydarzenia.

Chcemy tutaj rozmawiać o wyzwaniach społecznych, wyzwaniach gospodarczych, kulturowych być może ekonomicznych. Problematyka migracji staję się przedmiotem badań bardzo wielu dyscyplin naukowych, dlatego dzisiejsza konferencja pomyślana jest w ten sposób, aby zostały przedstawione na niej stanowiska komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk, które w szerokim, bądź nieco węższym, albo w szczególnym zakresie zajmują się problematyką migracji – mówiła Józefina Hrynkiewicz.

Podczas konferencji przewidziano dwie sesje tematyczne. Pierwsza ma tytuł „Migracje a sytuacja demograficzna Polski. Stan badań – Diagnoza”. Drugi, zatytułowany „Polityka migracyjna a sytuacja demograficzna Polski”, zorganizowano w formie debaty panelowej.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj