fot. pixabay.com

Warszawa: Od marca 2021 roku wyższe stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych

Od 1 marca 2021 roku będą obowiązywać nowe stawki czynszu w mieszkaniach komunalnych. Warszawska stawka bazowa wyniesie 8,94 zł za metr kwadratowy miesięcznie – przekazał w czwartek stołeczny ratusz. W 2020 roku było to 8,13 zł za metr kwadratowy.

Jak wyjaśnił magistrat, w związku ze zmianą stawki bazowej czynszu (obowiązującej w strefie miejskiej) w mieszkaniach komunalnych zmieni się stawka dla strefy peryferyjnej – 8,05 zł za metr kwadratowy oraz strefy centralnej – 9,83 zł za metr kwadratowy.

„Nieznacznie zmieni się również czynsz dla lokali z najmem socjalnym z kwoty 1,60 zł za metr kwadratowy na 1,76 zł za metr kwadratowy” – przekazano.

Przez 21 lat tzw. stawka bazowa czynszu za metr kwadratowy w mieszkaniach komunalnych zmieniła się pięć razy. Od 1999 roku wynosiła 2,49 zł i w tej wysokości obowiązywała aż przez 10 lat. W tym czasie Warszawą rządziło siedmiu prezydentów. Kolejna zmiana stawki czynszu nastąpiła w 2009 roku do wysokości 6 zł za metr kwadratowy. W czasie, gdy w stolicy wybudowano centralny odcinek II linii metra, stawka czynszu w mieszkaniach komunalnych pozostała bez zmian. W 2014 roku została zmieniona i od tego czasu wynosiła 7,39 zł aż przez 6 lat, do maja 2020 roku. W tym roku obowiązuje stawka bazowa na poziomie 8,13 zł za metr kwadratowy. Od marca przyszłego roku wyniesie 8,94 zł za metr kwadratowy.

Gospodarstwa domowe, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą liczyć na różne formy pomocy, które wpływają na obniżkę czynszu w mieszkaniach komunalnych. Dodatek mieszkaniowy może stanowić aż 70 proc. kwoty wydatków ponoszonych na utrzymanie lokalu, a indywidualna dochodowa obniżka czynszu może wynieść do 80 proc. tych wydatków.

W przypadku zadłużenia lokalu mieszkalnego można też wystąpić o restrukturyzację spłat lub o odroczenie płatności.

„Miejskie ZGN dopuszczają też możliwość wystąpienia o aneksowanie umowy najmu lokalu w części dotyczącej terminu płatności czynszu, co pozwoli na jego synchronizację z terminem otrzymywania wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, zasiłku” – wyjaśnił ratusz.

Urząd poinformował przy tym, że dochody z najmu lokali mieszkalnych pokrywają jedynie 1/3 wydatków ponoszonych na utrzymanie miejskich zasobów mieszkaniowych. Reszta kwoty finansowana jest z najmu lokali użytkowych i budżetu miasta.

PAP

drukuj