fot. twitter.com/ipngovpl

Warszawa: II Ogólnopolski zjazd rodzin jenieckich

W warszawskim IPN rozpoczął się II ogólnopolski zjazd rodzin jenieckich. Swój udział zgłosiło ponad 50 osób, których rodzice i dziadkowie byli przetrzymywaniu w latach II wojny światowej w niemieckich obozach jenieckich.

W wydarzeniu wezmą również udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W planie spotkania przewidziano konferencję naukową z udziałem polskich historyków.

Chcemy umożliwić rodzinom jeńców podzielenie się ich historią – wskazuje Magdalena Kruk-Kuchcińska z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Naszym celem jest stworzenie możliwości spotkania się dzieciom, wnukom, polskich jeńców wojennych. Ich dziadkowie, rodzice, przebywali w różnych obozach. Byli to zarówno szeregowcy, jak i podoficerowie i oficerowie. Takie spotkanie jest dla nich taką platformą wymiany, możliwością spotkania się, rozmów, stąd też program jest ułożony z uwzględnieniem ich potrzeb. Daje możliwość swobodnej rozmowy, daje możliwość wysłuchania naszych wystąpień. Mówimy o ofercie naszego muzeum, pomagamy dbać o pamiątki – akcentuje Magdalena Kruk-Kuchcińska.

Spotkanie poprzedza wtorkową konferencję IPN pt. „Ślady Zbrodni – Oblicza Pamięci. Katyń – Łączka – Ravensbrück” w Warszawie. Będzie ona poświęcona problematyce poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych.

RIRM

drukuj