fot. https://twitter.com/aan_gov_pl

Warszawa: Dzień otwarty w Archiwum Akt Nowych w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów

Memoriał I. J. Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona ze stycznia 1917 r., depesze poselstwa RP w Bernie z lat 1940-1945 ukazujące działania polskich dyplomatów na rzecz ratowania Żydów – m.in. będzie można zobaczyć w sobotę podczas dnia otwartego w Archiwum Akt Nowych.

Wydarzenie jest organizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów (przypada 9 czerwca). Prezentacja dokumentów odbędzie się w sobotę w godz. od 12-16 w budynku Archiwum Akt Nowych (ul. Hankiewicza 1, sala im. kpt. Aliny „Marty” Fedorowicz).

W tym dniu zostaną udostępnione oryginalne dokumenty z zasobu archiwum, wpisane na Polską Listę Krajowego Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

„Wśród prezentowanej dokumentacji znajdą się m.in. memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona z 17.I.1917 r., Dekret Rady Regencyjnej z 31.X.1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury, dokumenty związane z budowa portu w Gdyni, projekt dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego z 28.XI.1918 r., depesze poselstwa RP w Bernie z lat 1940-1945 ukazujące działania polskich dyplomatów na rzecz ratowania Żydów” – poinformowano w informacji prasowej Archiwum Akt Nowych.

Większość z prezentowanych materiałów zostanie udostępniona po raz pierwszy szerszej publiczności.

Szczegóły dotyczące obchodów Międzynarodowego Dnia Archiwów w Archiwum Akt Nowych: https://bit.ly/3ibKnVP.

PAP

drukuj