W Sejnach powstanie Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

20 mln zł będzie kosztował remont klasztoru podominikańskiego w Sejnach i utworzenie w nim Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Projekt realizuje parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Sejnach.

Parafia w Sejnach poinformowała, że celem projektu jest ochrona i zachowanie zabytkowego klasztoru wchodzącego w skład Podominikańskiego Zespołu Klasztornego w Sejnach. Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów ma być nową ofertą kulturalną dla miasta i regionu.

W ramach inwestycji parafia przeprowadzi prace budowlane, konserwatorskie i renowacyjne w zabytkowym obiekcie. Projekt zakłada też zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w ramach czterech wystaw stałych.

Wystawy „Historia Kresów Wschodnich”, „Wielokulturowość Kresów Wschodnich”, „Ludzie Kresów Wschodnich” i „Mitologia Kresów Wschodnich” stworzą cykl Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Proboszcz parafii ks. Zbigniew Bzdak poinformował, że starał się o dotację na ten cel już od 2017 r., ale dopiero w 2019 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało ją parafii.

„Różne były koncepcje jak ratować klasztor, w jaki sposób go remontować i na co go przeznaczyć. Już w 2009 r. z mniejszością litewską zaplanowaliśmy utworzenie muzeum nawiązującego do historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a niedawno udało się zdobyć na nie środki unijne” – powiedział ks. Zbigniew Bzdak.

Łączna wartość projektu „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach” to 20 mln zł, z czego 17 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3 mln zł to wkład własny parafii. Muzeum ma być gotowe pod koniec 2022 r.

Klasztor w Sejnach jest elementem zespołu zabytkowych budynków, połączony z bazyliką Sejneńską. Kościół wzniesiono w latach 1610-1619, a przez następne 100 lat powstawał renesansowy klasztor dominikański. Jego budowę zakończono w 1706 r. Obecnie obiekt pełni funkcje wystawiennicze. Mieści się w nim Muzeum Diecezji Sejneńskiej i Muzeum Etnograficzne.

 

PAP

drukuj