fot. facebook.com

W Kujawsko-Pomorskiem powstał Park Krajobrazowy Góry Łosiowe

Nowo utworzony Park Krajobrazowy Góry Łosiowe, obejmujący obszar ponad 4,8 hektarów, jest dziesiątym tego typu parkiem w województwie kujawsko-pomorskim. To bardzo urozmaicony teren polodowcowy, w gminach Grudziądz i Rogóźno w północno-wschodniej części regionu.

Park obejmuje: wysoczyznę morenową z jednym z najlepiej zachowanych w kraju pól wydmowych, rozległy kompleks leśny, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wisły międzywale i terasę zalewową oraz dno doliny Wisły i Osy. Na tym obszarze występuje 119 gatunków ptaków i kilkadziesiąt gatunków ryb, a spotkać można kumaki nizinne, żaby jeziorkowe i ropuchy zielone. Przez teren też wiedzie szlak migracyjny łosi. W obrębie parku znajdują się 54 pomniki przyrody.

Na obszarze parku znajdują się ślady bogatej historii i dziedzictwa kulturowego. We wsi Dusocin urodził się wybitny chirurg Ludwik Rydygier (1850-1920), który m.in. jako pierwszy na świecie przeprowadził zabieg resekcji żołądka z powodu owrzodzenia. Na tym terenie mieszkali też olendrzy, przybyli w XVI i XVII wieku osadnicy z Fryzji i Niderlandów, którzy upowszechniali meliorację i budowali wały nadrzeczne. Zachowały się też obiekty dawnej architektury wiejskiej – budynki drewniane i z kamieni polnych.

Park krajobrazowy utworzono w celu ochrony walorów krajobrazowych, różnorodności roślinności, siedlisk rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt, dowodów historii i zabytków kultury materialnej. Wiąże się to z wprowadzeniem licznych ograniczeń i zakazów.

Nowy park krajobrazowy został wydzielony ze znacznej części Obszaru Chronionego Strefy Krawędziowej Dolnej Wisły i Obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnej Wisły oraz niewielkiego fragmentu Obszaru Chronionego Doliny Osy i Gardęgi.

W regionie kujawsko-pomorskim znajdują się również: Wdecki Park Krajobrazowy, Brodnicki Park Krajobrazowy, Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Krajeński Park Krajobrazowy, Nadgoplański Park Tysiąclecia, Tucholski Park Krajobrazowy, Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

PAP/RIRM

drukuj