fot. twitter.com/MIR_GOV_PL

Min. Kwieciński: Polska stoi przemysłem, a ten daje atrakcyjne miejsca pracy

Polska stoi przemysłem, a ten daje atrakcyjne pod względem rozwoju i wynagrodzenia miejsca pracy – powiedział w poniedziałek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński po wizycie w Podstrefie PSSE w Brześciu Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie). Dodał, że konieczna jest współpraca stref ekonomicznych z firmami i szkołami.

„Udało się w ciągu ostatnich dwóch lat zrobić sporo dla polskiego biznesu. Przede wszystkim udało się nam – rządowi – zmienić otoczenie gospodarcze i prawne. To oznacza, że biznes w Polsce będzie mógł lepiej funkcjonować. Bardzo nam teraz zależy na współpracy z biznesem, żeby przyspieszyć realizację wielu projektów inwestycyjnych” – mówił Jerzy Kwieciński w województwie kujawsko-pomorskim.

Minister podkreślił, że zależy mu na tym, aby inwestycje w Polsce silnie ruszyły w sektorze prywatnym.

„Już nie tylko strefy będą w Polsce takim miejscem, gdzie inwestycje będą mogły liczyć na wsparcie ze strony państwa. Cała Polska stanie się jedną, wielką strefą (…). Stąd tereny, jak te w Brześciu Kujawskim, będą świetnym miejscem do realizacji inwestycji. To nie jest strefa inwestycyjna dla samego Brześcia, ale dla całej ziemi włocławskiej” – wskazał polityk.

Szef resortu wyraził przekonanie, że współpraca pomiędzy takimi samorządami jak miasto Włocławek, a mniejszymi ośrodkami jak Brześć Kujawski będzie się dobrze układała.

„Bardzo nam zależy, żeby inwestycje, które tutaj powstają tworzyły miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej. Muszą to być miejsca pracy w tego typu zakładach, w których będzie można liczyć na dobre wynagrodzenie. Te inwestycje muszą więc wykorzystywać w dużym stopniu nowoczesne technologie, innowacje, które będą się przekładały na lepsze warunki płacy (…). Fakt, że tutaj przebiega autostrada A1 ma olbrzymie znaczenie dla tych terenów i może stanowić siłę napędową. Brześć jest za mały, bo tutaj mieszka 5 tys. osób, a na terenie strefy pracuje już ok. 4 tysięcy osób, więc musi być współpraca z większymi ośrodkami. Żeby zabezpieczyć dobrych pracowników dla firm, które tutaj działają czy mają działać, trzeba dobrej współpracy z samorządem, ale także ze szkołami, które są na tym terenie” – podkreślił minister.

Jerzy Kwieciński ocenił, że szkolnictwo zawodowe zostało na początku polskiej transformacji niezwykle zaniedbane. Dodał, że rząd chce w tej chwili je odbudować.

„Szkolnictwo zawodowe daje pewne, dobre miejsca pracy. Szczególnie na tych terenach, które mogą liczyć na inwestycje przemysłowe. Pamiętajmy, że Polska stoi przemysłem (…), a przemysł generuje obecnie bardzo dobre miejsca pracy. Powiązanie funkcjonowania stref i terenów inwestycyjnych ze szkolnictwem zawodowym jest dzisiaj kluczowe. Spółki zarządzające strefami wiedzą o tym, że muszą współpracować zarówno z firmami, jak i ze szkołami” – mówił szef resortu.

Minister wyraził także przekonanie, że w Polsce nadal niezwykle potrzebne są inwestycje w infrastrukturę drogową. Wskazał, że jest bardzo duże zainteresowanie zwiększonymi w tym roku środkami na modernizację i przebudowę dróg lokalnych. W jego ocenie ważne jest także to, żeby zwiększone zatrudnienie na danym terenie było brane pod uwagę przy tworzeniu systemu komunikacji publicznej, co nie zawsze ma jeszcze miejsce.

PAP/RIRM

drukuj