Premier M. Morawiecki: Polska będzie krajem przyjaznym dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom sprawności

Sprawimy żeby Polska była krajem przyjaznym dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom sprawności – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął dziś projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu „Dostępność Plus”.

Rozwiązania mają poprawić warunki życia osób starszych, wymagających opieki lub niepełnosprawnych poprzez m.in. dostosowanie do ich potrzeb przestrzeni publicznej. Projekt ma być realizowany przez osiem lat.

– Jest – można powiedzieć tak podsumowując – za dużo jeszcze w Polsce schodów, które są trudne do pokonania dla wielu i chcemy pomóc pokonać te schody właśnie poprzez ten program „Dostępność Plus”, który ma nadrobić te zaniedbania z przeszłości – tych poprzednich 8 lat naszych poprzedników – ale jednocześnie pozwolić w jak najszerszy sposób zafunkcjonować w społeczeństwie wszystkim naszym obywatelom. Naszym wszystkim obywatelom, bo to jest program bardzo mocno solidarnościowy – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział, że z programu „Dostępność Plus” będzie mogło skorzystać ok. 5 mln Polaków. Szef resortu zwrócił uwagę na kompleksowy charakter rozwiązań zawartych w projekcie.

– Możemy śmiało powiedzieć, że jest to w tej chwili nie tylko najbardziej kompleksowy, ale najbardziej zaawansowany, najdalej idący program przygotowany i realizowany w Unii Europejskiej. Do jego realizacji wykorzystujemy zarówno środki międzynarodowe, środki pochodzące z UE w ramach polityki spójności, ale również wykorzystujemy fundusze norweskie, fundusze z naszego budżetu i również fundusze PFRON-u. Jest to program o budżecie już w tej chwili ponad 23 mld zł – wskazał Jerzy Kwieciński.

Program „Dostępność Plus” został zapowiedziany przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas kwietniowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy.

RIRM

drukuj