W co najmniej 59 okręgach będą wybory uzupełniające do rad

Wiadomo już, że w najbliższych miesiącach w 59 okręgach odbędą się wybory uzupełniające do rad gmin; liczba ta prawdopodobnie się zwiększy. Wybory odbędą się m.in. tam, gdzie jedna osoba zdobyła mandat radnego i fotel wójta, gdyż w takiej sytuacji mandat radnego wygasa. 

Wybory uzupełniające do rad odbywają się także m.in. wówczas, gdy radny po wygranych wyborach samorządowych nie złoży ślubowania lub w trakcie kadencji zrzeknie się mandatu.

Krajowe Biuro Wyborcze opublikowało w piątek na stronie internetowej www.pkw.gov.pl listę 59 okręgów wyborczych, w których wojewodowie zarządzili już wybory uzupełniające do rad gmin. Liczba okręgów, w których są one konieczne, prawdopodobnie się zwiększy, gdyż do KBW dopiero zaczęły spływać dane w tej sprawie.

Na razie wiadomo o pięciu okręgach w woj. lubelskim, trzech – w mazowieckim, trzech – w opolskim, czterech – na Podkarpaciu, jednym – w woj. pomorskim, sześciu – w woj. śląskim, 13 – w woj. wielkopolskim, dwóch – w kujawsko-pomorskim, dwóch – w lubuskim, trzech – w łódzkim, sześciu – w małopolskim, siedmiu – w warmińsko-mazurskim, czterech – w świętokrzyskim. Wybory w tych okręgach odbędą się 22 lutego, 1 lub 8 marca.

Wybory uzupełniające do rady gminy muszą być zarządzone w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia nieważności mandatu.

Wybory do rad gmin (oprócz miast na prawach powiatu) odbywały się w okręgach jednomandatowych; każdy komitet wyborczy wystawiał jednego kandydata, a wygrywał ten, który zdobył najwięcej głosów. Dlatego też – inaczej niż w systemie proporcjonalnym – nie ma kolejnej osoby na liście danego komitetu wyborczego z największą liczbą głosów, która mogłaby zająć miejsce ustępującego radnego. Konieczne są więc wybory uzupełniające.

Mandat radnego wygasa w przypadku jego śmierci, utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów, odmowy złożenia ślubowania, pisemnego zrzeczenia się mandatu, naruszenia zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych funkcji lub działalności, wyboru na wójta.

Wybory samorządowe odbyły się 16 listopada, a druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 30 listopada.

PAP

drukuj