W Centrum Społecznym Dialog odbędzie się spotkanie dot. bieżącej sytuacji w służbach podlegających resortowi finansów

Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych działających w Krajowej Administracji Skarbowej organizuje dziś w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie spotkanie poświęcone aktualnej sytuacji w służbach podległych Ministerstwu Finansów.   

Chodzi m.in. o kwestię płac osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Krajowej Administracji Skarbowej. Związkowcy wskazują na znaczny ich spadek w ostatnich latach, domagając się waloryzacyjnych podwyżek w przyszłym roku.

Na rozmowy zaproszono przedstawicieli prezydenta, premiera, Ministerstwa Finansów, a także szefa Służby Cywilnej oraz strony związkowej. Szef Krajowej Sekcji Administracji Skarbowej NSZZ ,,Solidarność”, Tomasz Ludwiński, oczekuje rzeczowej dyskusji na temat podwyżek.

– Chcielibyśmy przedstawić sytuację, jaka jest, w Krajowej Administracji Skarbowej, w resorcie finansów, również w kontekście braku realnych podwyżek, bo to, co proponuje ministerstwo, to nie są podwyżki, tylko jakieś jednorazowe kwoty, a wiadomo, że inflacja jest, jaka jest. Chcielibyśmy przede wszystkim rzeczowej dyskusji, a nie wskazywania na rzeczy, które nie mają miejsca. Na przykład Min. Finansów twierdzi, że podwyżką jest coś, co nam oddano, bo wcześniej zabrano np. fundusz nagród, a w tej chwili oddaje się te 3 proc. – zresztą, z naszego funduszu wynagrodzeń. Ministerstwo twierdzi, że to jest podwyżka. To jest nieprawda. Ne chodzi tylko o wynagrodzenia, również o wyposażenie nas w odpowiedni sprzęt. Jeżeli ktoś liczy, że bez tego, bez dodatkowych etatów będzie dobrze, to niestety myli się – mówi Tomasz Ludwiński.

Komitet Protestacyjny wskazuje też m.in, że przedstawiona przez resort propozycja podziału dodatkowych środków na płace zawiera w sobie jedynie 4,4 proc. podwyżki ujętej w projekcie budżetu, przy czym jest to podwyżka jedynie dla części zatrudnionych lub pełniących służbę, na co nie ma jego zgody.

W ubiegłym miesiącu pracownicy skarbówki i kilku innych sektorów budżetówki protestowali przed MF, domagając się wzrostu wynagrodzeń o 12 proc.

RIRM

drukuj